COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi

Swyddi Awdudod y Parc Cenedlaethol

Cliciwch ar y ddelwedd gyswllt isod i weld y swyddi sy'n wag ar hyn o bryd yn yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ac i wneud cais.

Am unrhyw wybodaeth arall, gweler y tudalennau eraill ar swyddi.

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu ein tudalennau swyddi. Byddem wrth ein bodd i glywed gennych os ydych wedi profi unrhyw drafferthion, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau. Cysylltwch â ni drwy e-bostio personel@arfordirpenfro.org.uk.