I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Ein Safonau

Ein Safonau

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon uchel ar gyfer pob un o'n cwsmeriaid. Fe fyddai'n dda cael gwybod beth yw eich barn chi amdanom ni a/neu'r gwasanaeth a ddarperir gennym.

Os ydych chi'n teimlo bod gwasanaeth penodol a gawsoch o safon uchel, neu os ydych yn teimlo bod aelod o staff wedi gwneud rhywbeth yn arbennig o dda, fe fyddai'n braf cael gwybod amdano.

Yn yr un modd, rydyn hi hefyd angen gwybod os nad ydyn ni wedi cael rhywbeth yn iawn. Mae ein staff yn gweithio'n galed ac wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth da, ond efallai y bydd yna adeg pan yr ydych yn teimlo ein bod wedi methu â chwrdd â'ch disgwyliadau, neu ein bod wedi ymddwyn mewn ffordd anaddas. Neu, efallai eich bod yn teimlo nad ydym wedi ymddwyn mewn ffordd addas.

Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael cam mewn unrhyw ffordd, cofiwch eich bod yn dweud wrthym – does dim gobaith i ni wella os na ddywedwch chi.

Felly, cysylltwch â ni gyda manylion os oes gennych unrhyw gwynion neu ganmoliaethau.

Cliciwch y ddolen i weld ein Dogfen Safonau Gwasanaeth

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

E-bost: gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

Ffôn: 01646 624800
Ffacs: 01646 689076.