I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Papurau Cefndir » Cefndir Tai

Papur Cefndir Tai

Paratowyd y diweddariad hwn i'r papur cefndir ynglyn â thai ar gais yr Archwilydd yn y Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad ar 2 Mawrth 2010. Mae'r geiriau sydd wedi eu diweddaru wedi eu tanlinellu yn y dogfennau.

Papur Cefndir Tai (Diweddariad) Mawrth 2010
Atodiad 1
Atodiad 2
Atodiad 2a (newydd ar gyfer diweddariad Mawrth 2010)
Atodiad 3
Atodiad 4
Atodiad 5
Atodiad 6

Mae’r Papurau Cefndir hyn yn ymwneud â’r Cynllun Datblygu Lleol 1, a fabwysiadwyd yn y flwyddyn 2010.