I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Safonau Gwasanaeth

Safonau Gwasanaeth

Bydd nifer o bobl sy'n ffonio, neu sydd yn ymweld â swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, yn dymuno gwneud ymholiadau cyffredinol neu ymholiadau penodol i'r adain gynllunio. Mae gan yr Adran swyddogion sy'n siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf.

Mae'r Awdurdod wedi gosod y rheolau canlynol ar gyfer delio ag unrhyw ymholiadau:


  • Bydd yr holl staff yn gwrtais ac yn foesgar ar bob adeg
  • Bydd y staff ar gael rhwng 8.45 am - 5.00 pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 8.45 am - 4.30 pm ar ddydd Gwener
  • Bydd derbynnydd yn cwrdd ag ymwelwyr, ac yn trefnu iddynt i gael gweld aelod o'r adain gwasanaethau cynllunio. Mae'n bosib na fydd hi'n gyfleus i rai swyddogion i weld ymwelwyr heb iddynt wneud apwyntiad ymlaen llaw.
  • Bydd apwyntiadau gyda swyddogion penodol yn cael eu trefnu ar y dyddiad cyfleus cynharaf.
  • Ar adegau, bydd modd cael apwyntiad y tu allan i oriau craidd – drwy apwyntiad yn unig.
  • Byddwn yn ymateb i unrhyw alwadau ffôn( a gymerwyd gan staff y dderbynfa ar ran personau nad oedd ar gael ar y pryd) o fewn DAU ddiwrnod gwaith.
  • Bydd ymholiadau ysgrifenedig (trwy'r post, trwy law, trwy ffacs ac e-bost) yn derbyn ymateb llawn o fewn DENG diwrnod gwaith.