I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Gwirfoddolwch » Ffrindiau y Parc Cenedlaethol

Logo Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae Ffrindiau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen annibynnol (rhif cofrestredig 1012091) wedi ymrwymo at helpu amddiffyn, gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer y rhai sy'n byw yn neu'n ymweld â hi.

Mae'r Ffrindiau yn trefnu rhaglen lawn o ddigwyddiadau gan gynnwys, teithiau cerdded tywys, sgyrsiau darluniadol ac ymweliadau trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r elusen hefyd yn cyfathrebu i'w haelodau yn rheolaidd ar bob agwedd o'r Parc Cenedlaethol trwy gylchgrawn dwywaith y flwyddyn News & Views, cylchlythyrau rheolaidd, wefan a thudalen Facebook.

Mae'r rhaglen ddigwyddiadau a drefnir gan y Ffrindiau yn cynnwys teithiau tywys.​
Mae'r rhaglen ddigwyddiadau a drefnir gan y Ffrindiau yn cynnwys teithiau tywys.​

Mae'r Ffrindiau'n cefnogi ac yn annog Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gan lobïo am bolisïau sy'n gwella'r Parc, ac mae hefyd yn aelodau o'r Gynghrair ar gyfer Tirweddau Dynodedig Cymreig, Cymdeithasau Parciau Cenedlaethol Cymru a'r Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol.

Mae partïon gwaith wythnosol y Ffrindiau yn cynnal prosiectau cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol.
Mae partïon gwaith wythnosol y Ffrindiau yn cynnal prosiectau cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol.​

Mae'r Ffrindiau bob amser yn chwilio am fwy o aelodau. Ffioedd aelodaeth: £15(sengl). £25 (ar y cyd) neu £30 (teulu).

Gallwch gysylltu â'r Ffrindiau neu gael gwybod am y digwyddiadau sydd ar y gweill drwy ymweld â'r wefan, e-bostio​ membership@fpnp.org.uk neu ysgrifennu i:
FPCNP
PO Box 218,
Haverfordwest,
SA61 1WR.