I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Apelau Cynllunio » Sylwadau Ysgrifenedig

Sylwadau Ysgrifenedig

Mae amserlen ffurfiol yn cael ei phennu ar gyfer cyfnewid dogfennau a sylwadau sy'n ymwneud â'r apêl. Mae'n rhaid i bob parti, yr Apelydd, yr Awdurdod Cynllunio, yr Arolygiaeth ac unrhyw drydydd partïon, ddilyn yr amserlen yma.

Gallwch weld yr amserlen drwy glicio ar Amserlen Sylwadau Ysgrifenedig ar y brif ddewislen ar yr ochr chwith. 

Ar ôl i'r dogfennau gael eu cyfnewid, bydd yr Arolygydd yn trefnu ymweld â'r safle, naill ai yng nghwmni'r ddau barti neu, os nad oes angen mynd ar dir preifat, heb gwmni.

Ar ôl ymweld â'r safle, bydd yr Arolygydd yn paratoi'r adroddiad ac yn dod i benderfyniad – o fewn pum wythnos fel arfer. 

Mae hysbysiad y penderfyniad yn cael ei anfon at yr Apelydd a'r Awdurdod Lleol ac at unrhyw drydydd partïon sydd wedi gofyn am gopi.