I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Apelau Cynllunio » Gwrandawiadau

Gwrandawiadau

Gosodir amserlen ffurfiol i gyfnewid dogfennau a sylwadau ynghylch yr apêl y mae'n rhaid i bob ochr, yr un sy'n apelio, yr Awdurdod Cynllunio, yr Arolygiaeth ac unrhyw drydydd person, ei dilyn.

Gallwch weld yr amserlen drwy glicio ar Amserlen Gwrandawiad ar y brif ddewislen ar yr ochr chwith. 

Ar ôl gorffen y broses o gyfnewid dogfennau, cytunir ar ddyddiad ar gyfer y gwrandawiad a gwneir trefniadau ar gyfer y lleoliad.  Fel arfer, mae hyn mewn neuadd leol yn agos at safle'r apêl.

Gellir cynnal y Gwrandawiad yn y Gymraeg a'r Saesneg.  Mae'r Arolygiaeth yn gorfod cael rhybudd ymlaen llaw os yw'r Gwrandawiad i'w gynnal yn y Gymraeg er mwyn gwneud y trefniadau perthnasol.

Fe all unrhyw berson, gan gynnwys unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n gallu gofyn am gael eu clywed, gyflwyno eu barn yn bersonol i'r Arolygydd.  Gellir cyflwyno'r safbwyntiau hyn yn bersonol neu fe allwch benodi Asiant i'w paratoi a'u cyflwyno nhw ar eich rhan. 

Ar ôl clywed barn pob un, fe fydd yr Arolygydd yn ymweld â'r safle.

Yna, fe fydd y Gwrandawiad yn dod i ben ac fe fydd yr Arolygydd yn gadael i ystyried y mater