I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Y Parc Cenedlaethol » Oriel Luniau

Oriel Luniau

Mae'r oriel hon yn dangos rhai o'r lleoliadau mwyaf hardd a phoblogaidd y mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei chynnig, o draethau prydferth a chlogwyni garw i fryniau tonnog ac aberoedd coediog.

Os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer eich antur nesaf mae'r lluniau isod yn lle da i ddechrau!

Comisiynodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol y ffotograffau hyn fel rhan o'r dathliadau 60 penblwydd y Parc yn 2012. Cliciwch ar y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect 60 Golygfeydd Eiconig.

60 Golygfeydd Eiconig
60 Golygfeydd Eiconig

Blue Lagoon, Abereiddi by PCNPA Ty Canol by PCNPA Newport from Carn Ingli - Trefdraeth o Garn Ingli by PCNPA Pentre Ifan by PCNPA Gors Fawr by PCNPA Strumble Head Lighthouse - Goleudy Pen Caer by PCNPA Porthgain by PCNPA Penberi - Penberry by PCNPA St Davids Cathedral - Eglwys Gadeiriol Tyddewi by PCNPA St Non's by PCNPA Solva - Solfach by PCNPA Marloes Sands - Traeth Marloes by PCNPA Deer Park and Skomer Island - Y Parc Ceirw ac Ynys Sgomer by PCNPA Picton Point by PCNPA Freshwater West by PCNPA Green Bridge of Wales - Pont Werdd Cymru by PCNPA St Govan's Chapel - Capel Sain Gofan by PCNPA Barafundle by PCNPA Bosherston Lily Ponds by PCNPA Tenby - Dinbych y Pysgod by PCNPA Haroldston Chins by PCNPA Carew Castle - Castell Caeriw by PCNPA Nevern - Nanhyfer by PCNPA Witches Cauldron - Pwll-y-Wrach by PCNPA Newport - Trefdraeth by PCNPA Castell Henllys by PCNPA Cemaes Head - Pen Cemaes by PCNPA Carn Ingli by PCNPA Newport from Dinas Head - Trefdraeth o Ynys Dinas by PCNPA Pontfaen by PCNPA Aberforest - Aberfforest by PCNPA Llanwnda by PCNPA Penllechwen by PCNPA St Justinian - Porthstinian by PCNPA Whitesands and Carn Llidi - Traethmawr a Garn Llidi by PCNPA Treginnis by PCNPA Porthmynawyd by PCNPA Caerbwdy - Caerbwdi by PCNPA Newgale - Niwgwl by PCNPA St Brides - Sain Ffraid by PCNPA Watwick Bay - Bae Watwick by PCNPA Gateholm by PCNPA West Blockhouse by PCNPA Dale by PCNPA Llangwm by PCNPA Minwear by PCNPA Garron Pill by PCNPA Cresswell Quay by PCNPA Daugleddau by PCNPA Frainslake Mill by PCNPA Angle and Thorn Island - Angle ac Ynys Thorn by PCNPA Broadhaven South by PCNPA Freshwater East by PCNPA South coast near Greenala - Arfordir de ger Greenala by PCNPA Manorbier - Maenorbŷr by PCNPA Lydstep by PCNPA Saundersfoot Harbour by PCNPA Wisemans Bridge by PCNPA Penbwchdy by PCNPA Amroth - Llanrath by PCNPA