COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Aelodau » Rhestr o aelodau

Rhestr o aelodau

Mae gennym 18 Aelod ar ein Hawdurdod. Mae deuddeg yn Gynghorwyr Sir a benodir gan Gyngor Sir Penfro i ddarparu gwybodaeth ac arbenigedd lleol, ond nid i gynrychioli eu hetholaeth awdurdod lleol eu hunain. Penodir y chwech Aelod arall gan Lywodraeth Cymru, i gynrychioli'r budd cenedlaethol ac i ddarparu sgiliau arbenigol ychwanegol sy'n berthnasol i waith yr Awdurdod.

Fe fydd Aelodau'n treulio dau ddiwrnod y mis, ar gyfartaledd, ar fusnes ffurfiol y pwyllgorau ac, yn aml, llawer mwy yn cynrychioli Awdurdod y Parc mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys cyfarfodydd sy'n gysylltiedig â'r Lywodraeth Cymru, gweithdai a seminarau, digwyddiadau lansio ffurfiol a chyflwyniadau gan yr Awdurdod a mudiadau partner.

Enw Swydd
 
Pembrokeshire County Council Cllr Paul Harries Cyngh Paul Harries Cadeirydd
 
Pembrokeshire County Council Cllr Mrs Di Clements Cyngh Mrs Di Clements Dirprwy Gadeirydd
 
Pembrokeshire County Council Cllr Anthony Wilcox Cyngh Anthony Wilcox
 
Pembrokeshire County Council Cllr Kevin Doolin Cyngh Kevin Doolin
 
Pembrokeshire County Council Cllr Michael Evans Cyngh Michael Evans
 
Pembrokeshire County Council Cllr Michael Williams Cyngh Michael Williams
 
Pembrokeshire County Council Cllr Mike James Cyngh Mike James
 
Pembrokeshire County Council Cllr Peter Morgan Cyngh Peter Morgan
 
Pembrokeshire County Council Cllr Phil Baker Cyngh Phil Baker
 
Pembrokeshire County Council Cllr Phil Kidney Cyngh Phil Kidney
 
Pembrokeshire County Council Cllr Reg Owens Cyngh Reg Owens
 
Pembrokeshire County Council Cllr Steve Yelland Cyngh Steve Yelland
 
Welsh Government Dr Madeleine Havard Dr Madeleine Havard
 
Welsh Government Dr Rachel Heath-Davies Dr Rachel Heath-Davies
 
Welsh Government Dr Rosetta Plummer Dr Rosetta Plummer
 
Welsh Government Mr Gwynn Jones Mr Gwynn Jones
 
Welsh Government Mrs Julie James Mrs Julie James
 
Welsh Government Sarah Hoss Sarah Hoss