I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Taflenni'r Parc Cenedlaethol

Taflenni'r Parc Cenedlaethol

Mae'r taflenni isod i gyd yn cael eu cynhyrchu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac ar gael i'w prynu am dâl bychan.

Mae'r costau postio am eitemau niferus ar gael ar gais.

I archebu/holi dros y ffôn, cysylltwch ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc drwy ffônio (01437) 720 392, ebost: gwybodaeth@orielyparc.co.uk neu anfonwch siec yn daladwy i 'Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro' i:

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NW.


Taflenni Llwybr Arfordir Penfro
Cyfres o daflenni dwyieithog sy'n rhannu'r Llwybr Arfordir Penfro 186-milltir yn ddeg adran. Mae pob adran yn cynnwys map sylfaenol wedi'i farcio gyda mannau diddordeb sydd wedi eu hesbonio yn y testun.

Taflenni Llwybr Arfordir Penfro


 • Rhif 1   Traeth Poppit i Drefdraeth
 • Rhif 2   Trefdraeth i Ben-Caer
 • Rhif 3   Pen-caer i Abereiddi
 • Rhif 4   Abereiddi i Solfach
 • Rhif 5   Solfach i Sain Ffraid
 • Rhif 6   Sain Ffraid i
 • Rhif 7   Sandy Haven i Freshwater West
 • Rhif 8   Freshwater West i Dde Aber Llydan
 • Rhif 9   De Aber Llydan i Skrinkle Haven
 • Rhif 10  Skrinkle Haven i Lanrhath.

Pris (yr un): £0.50
Cost Postio: 1-10 taflen £1.80, 11-20 taflen £3.80.

Siart Milltiroedd Llwybr yr Arfordir
Siart ddwyieithog sy'n eich galluogi chi i gyfrifo pellteroedd rhwng 52 lleoliad pwysig ar hyd Llwybr yr Arfordir.  Mae'n ddefnyddiol i gerddwyr hamddenol a'r rheiny sy'n cerdded pellteroedd hir.
Pris: £0.50
Cost Postio: £1.20.


Taflenni Teithiau Cerdded
Mae yna daflenni ar gael ar gyfer lleoliadau eraill hefyd.
Mae pob un yn cynnwys map sylfaenol gyda disgrifiadau dwyieithog o'r mannau o ddiddordeb ar hyd y daith.


 • Swnt Dewi - 5.6 milltir (9km) gyda golygfeydd da iawn o'r dyfroedd byrlymus rhwng Swnt Dewi ac Ynys Dewis.  Gellir byrhau’r daith hon trwy ddilyn y llwybrau eraill sydd wedi eu marcio ar y map os oes angen.
 • Penmaen Dewi - 1.9 milltir (3km) o gerdded gweddol hawdd o amgylch y pentir hwn sydd wedi'i farcio gan frigiaudau caregog mawr a ffurfiwyd gan weithgarwch folcanig yn y gorffennol pell.
 • Tyddewi (Caerfai-Porthclais) ​- 4 milltir (6.5km) o gerdded gweddol hawdd o ddinas Tyddewi sy'n cwmpasu Ffynnon Non a'i chapel ar yr arfordir.
 • Taith Gylch Porth Mawr - 2.5 milltir (4km) o gerdded gweddol hwylus sy'n cynnwys golygfeydd arfordirol gwych tros Swnt Dewi a'r Porth Mawr.

Pris (yr un): £0.50
Cost Postio: 1-10 taflen £1.80, 11-20 taflen £3.80.


Darganfod Harddwch Llwybr Arfordir Sir Benfro
Llawlyfr A5 dwyieithog i blant a'u rhieni. Lluniau lliw a thestun sy'n tynnu sylw at bum taith gerdded hawdd o amgylch arfordir Penfro.
Pris: £0.50
Cost Postio: £1.20.

Prisiau yn gywir - Mai 2017.