I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Ymwelwyr y Gaeaf

Adar sy’n Ymweld dros y Gaeaf

Mae’n anodd credu, yn ystod misoedd hir ac oer y gaeaf, pan nad oes fawr ddim yn tyfu ac arfordir Penfro yn cael ei bwyo gan stormydd gaeafol, bod rhai creaduriaid yn dewis ymweld â Sir Benfro. Yn wir, mae Sir Benfro yn lleoliad poblogaidd i sawl math o aderyn. 

Pam mae’r creaduriaid hyn yn dewis treulio’r gaeaf gyda ni? Yr ateb syml yw bod Sir Benfro yn gynhesach na’r llefydd y maen nhw wedi eu gadael ar eu holau. Mae ein hinsawdd forol ni yn cynnig tywydd mwynach, a digon o fwyd. Petai’r adar wedi aros ble’r oedden nhw dros yr haf, efallai y bydden nhw wedi rhewi i farwolaeth neu wedi newynu. 

Mae llawer o’r adar sy’n cyrraedd Sir Benfro bob hydref yn rhywogaethau sy’n hapusach mewn cynefinoedd arfordirol, neu lefydd sydd â dyfroedd agored a gweundir llaith. Maen nhw’n cynnwys rhydwyr fel y cornicyll aur a’r gornchwiglen, neu adar gwyllt fel yr hwyaden lygad-aur. Mae bronfreithod fel y sogiar a choch yr adain yn dianc rhag gaeaf caled Rwsia.