I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol » Ymwelwyr y Gaeaf » Rhydwyr

Rhywogaethau’r Rhydwyr

Dros y gaeaf, mae’r aber yn Angle a’r gwlypdiroedd fel Castellmartin yn croesawu nifer o rydwyr o rywogaethau gwahanol. Mae’r adar hyn yn mudo yma i chwilio am fwyd ac i gysgodi rhag y gaeaf llym mewn rhannau eraill o’r byd. Ymhlith y rhywogaeth a gofnodwyd, mae’r cornicyll, y cornicyll aur, y goeswerdd, y rhostog a’r gïach. 

Ar un adeg, roedd y cornicyll yn aderyn cyffredin ar draws y Deyrnas Unedig, ac yn cyrraedd mewn heidiau anferth yn ystod y gaeaf, ac yn bwydo mewn aberoedd a dyffrynnoedd afonydd llaith. Roedd heidiau o gannoedd yn gyffredin. Oherwydd arferion draenio modern, dinistriwyd y cynefin sydd ei angen ar yr aderyn hwn, a rhydwyr eraill, i fwydo. Mae’r mwd ym Mae Gorllewin Angle, a’r tir corsiog o amgylch Maes y Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghors Castellmartin, yn cynnig yr amodau hyn. Mae yna heidiau mawr yn ymgynnull yno dros y gaeaf. 

Mae aderyn bach brown, crwn, sef y gïach, yn byw yn y Deyrnas Unedig trwy gydol y flwyddyn. Ond, dros y gaeaf, mae mwy o adar yn cyrraedd o’r cyfandir. Mae gan y gïach big tenau, hir, y mae’n ei ddefnyddio i brocio’r mwd meddal i chwilio am anifeiliaid di-asgwrn-cefn. Mae’n aderyn anodd ei weld, am fod ei liwiau’n ei guddio’n dda yn erbyn y glaswelltau a’r brwyn, ond mae’n gwneud sŵn sgrechian main os digwydd i chi darfu arno.