I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Yr Adeilad » Ynni Adnewyddadwy

Ynni Adnewyddadwy

Panelau Solar Thermol
 
Er mwyn lleihau ein dibyniaeth ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy a’n allyriadau carbon deuocsid, mae’r adeilad newydd yn dibynnu ar dair ffynhonnell ynni adnewyddadwy i gyflawni eu gofynion ynni.
 
Pwmp sy’n codi gwres o’r ddaear  (GSHP)

Mae’r pwmp sy’n codi gwres o’r ddaear yn cynnwys 12 piben 100m o hyd sydd wedi’u claddu mewn tyllau turio dwfn dan y ddaear. Ychydig o fetrau dan wyneb y ddaear, mae’r tymheredd yn parhau’n gyson (tua 12oC) drwy gydol y flwyddyn. Wrth bwmpio cymysgedd o ddŵr a gwrthrewydd trwy bibellau o dan y ddaear, caiff gwres ei amsugno, ei gywasgu a’i drosglwyddo i’r adeilad trwy wres o dan y llawr.
 
Celloedd Ffotofoltaidd

Mae celloedd ffotofoltaidd yn trosi golau ddydd i mewn i drydan. Yn Oriel y Parc, mae 3 banc o gelloedd ffotofoltaidd wedi’u gosod ar do’r oriel. Mae pob modiwl yn cynnwys nifer o gelloedd o ddeunydd lled-dargludo, fel arfer silicon. Pan fod golau yn disgleirio ar y celloedd, mae’n creu maes trydanol ar draws yr haenau ac felly mae hyn yn creu llif trydan. Po fwyaf o olau a geir, y mwyaf o lif trydan a gynhyrchir.
 
Golau ddydd, nad golau’r haul, sydd ei angen ar gelloedd ffotofoltaidd i weithredu sy’n golygu eu bod yn cynhyrchu ychydig o bŵer hyd yn oed ar ddiwrnod cymylog.
 
Solar

Yn ogystal â chelloedd ffotofoltaidd, mae paneli solar sydd wedi’u gosod ar y to yn generadu dŵr twym trwy harneisio pŵer yr haul. Mae’r haul yn gwresogi’r dŵr mewn panel ar y to ac yn ei dro mae hyn yn darparu gwres fel dŵr twym.