I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Yr Adeilad » Adeiladu

Adeiladu

Dechreuwyd y gwaith adeiladu yn 2007 ac agorodd y canolfan ei ddrysau yng Ngorffennaf 2008.
 
Mae’r datblygiad newydd yn cyfuno hen ganolfan ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, a adeiladwyd ym 1999, ac adeilad llawer mwy o faint sy’n cynnwys dwy oriel newydd.
 
Roedd angen gwneud tipyn o waith ar y tir er mwyn paratoi’r safle newydd, ac roedd angen talu sylw manwl at safle’r orielau tanddaearol a’r gwaith carreg cymhleth.

Yn ystod y gwaith adeiladu, gwnaed pob ymdrech i greu cyn lleied o wastraff a phosibl ar y safle. Storiwyd y pridd a symudwyd o’r safle i wneud lle i’r orielau mewn fferm gyfagos ac fe’i ddefnyddiwyd yn ddiweddarach i orchuddio’r to.
 
Dyluniwyd yr adeilad cilgant gwerth £3 miliwn gan Smith Roberts Associates ac fe’i adeiladwyd gan ddefnyddio deunyddiau lleol cymaint â phosibl. Mae ganddo do crwm sy’n cael ei gynnal gan golofnau dramatig tu blaen yr adeilad a wal fewnol fawr yn y cefn. Os edrychwch yn ofalus ar y waliau amgylchynol, fe welwch y cawsant eu dylunio i fod yn debyg i grychdonnau ysgafn ar ddŵr pan gaiff carreg ei ollwng i mewn iddo.
 
Her fwyaf y tîm dylunio oedd sut i gyfuno technolegau gwyrdd i mewn i adeilad a fyddai’n defnyddio llawer o ynni. O ganlyniad i hyn, mae dyluniad yr adeilad a’r cyflenwad ynni o’r safon uchaf ac maen nhw’n cynnwys nodweddion a fydd yn gwarchod cymaint o ynni â phosibl.