I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Beth Sydd Yma » Mynediad

Mynediad

Os y byddwch yn cyrraedd Oriel y Parc mewn car gallwch parcio yn y maes parcio talu ac arddangos gyferbyn ag Oriel y Parc ar Ffordd Caerfai. Mae nifer o fannau barcio anabl ar gael ar yr ochr dde wrth ichi yrru i mewn i’r maes parcio. 

Unwaith eich bod wedi barcio, croeswch Ffordd Caerfai a ewch o dan y bwa (llethr bychan goriwaered) i’r clos. Mae’r pellter o’r maes parcio i’r ganolfan tua 100 metr. Mae’r llwybr a’r clos yn wastad. 

Gallwch ddod i mewn i adeilad Oriel y Parc o’r clos, neu fynd yn eich blaen trwy’r coed  i’r  Stryd Fawr, Tyddewi. Mae’n cymryd tua 5-10 munud i gerdded i ganol Tyddewi o Oriel y Parc ar hyd dir gwastad. Mae rhai o’r palmentydd yn gul a dim ond ar un ochr i’r ffordd.

Mae mynedfa Oriel y Parc trwy ddrysau awtomatig llydan. Mae holl wasanaethau Oriel y Parc ar un lefel ar wahân i’r Oriel, sydd â mynediad lifft. Mae cadair olwyn ar gael i’w benthyca yn Oriel y Parc. Mae sgwter symudedd hefyd ar gael, argymellwn eich bod chi’n bwcio hwn o flaen llaw.

Mae dau fan ymholi uchder cadair olwyn ar y brif ddesg.  

Mae  toiledau hyrgyrch ac unedau newid babanod yn y maes parcio ac hefyd yn y caffi a chanolfan ymwelwyr yn Oriel y Parc.

Mae system  dolen clyw ar gael wrth yr ddesg.