I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Canolfan y Cyfryngau » Caniatâd i Ffilmio

Ffilmio yn y Parc Cenedlaethol

Os ydych am ffilmio yn y Parc Cenedlaethol, darllenwch ein Canllaw Ymholiadau Ffilmio cyn cysylltu â ni, oherwydd y gallai ateb nifer o'ch cwestiynau. 

Os ydych chi'n bwriadu defnyddio drôn, darllenwch ein canllaw dronau.

Fe allwch chi ffilmio ar dir cyhoeddus, sy’n cynnwys priffyrdd cyhoeddus. Ond, os ydych chi am ffilmio ar dir preifat, mae angen i chi ofyn am ganiatâd perchennog y tir.

Mae'r map rhyngweithiol isod yn dangos tir sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Sylwch fod y map hwn yn ddangosol yn unig; cysylltwch â ni i drafod eich cais ffilmio.

I weld tir sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ewch i www.ntlandmap.org.uk.

Mae mapiau Arolwg Ordnans yn dangos tir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyda symbolau yng nghanol ardaloedd sydd wedi eu nodi gan ffin borffor.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych ynglŷn â ffilmio neu ffotograffiaeth ar dir sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ewch i www.nationaltrust.org.uk/film-hire.

Os ydych yn chwilio am syniadau lleoliad ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, edrychwch ar ein horiel 60 Golygfeydd Eiconig. Nodwch nid Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw'r tirfeddiannwr yn y rhan fwyaf o'r lleoliadau hyn.

Os hoffech chi ffilmio ar dir Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ebostiwch y Tîm Cyfathrebu neu ffoniwch ni ar 01646 624823.