I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Hamdden a Thwristiaeth

Pwyllgor Adolygu Hamdden a Thwristiaeth

Dyma’r corff a arferai fod yn gyfrifol am fonitro targedau a bennwyd ar gyfer yr Awdurdod a gan yr Awdurdod yn y meysydd canlynol:

• Canolfannau a weithredir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol (Canolfannau Ymwelwyr Castell Cairew, Castell Henllys, Oriel y Parc, Dinbych-y-pysgod a Threfdraeth)
• Hawliau tramwy, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro
• Yr amgylchedd hanesyddol
• Cynhwysiant cymdeithasol
• Addysg, dehongli a dysgu gydol oes
• Twristiaeth a hybu’r economi ymwelwyr

Bellach mae’r corff hwnnw wedi’i ddiddymu ac yn ei le mae’r Pwyllgor Adolygu Gweithredol.