I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Adroddiad Monitro Blynyddol

Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a gyhoeddwyd hyd yn hyn ar gael i’w lawrlwytho oddi ar y dudalen hon.

Mae Adroddiad Monitro Blynyddol 2018 ar gael i gyrff statudol, rhanddeiliaid ac unigolion perthnasol.   Dylid cyfeirio unrhyw sylw neu ymholiad ynghylch yr Adroddiad Monitro hwn i’r cyfeiriad a ganlyn.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 12 canol dydd 31 Mai, 2019.

Gwasanaeth Cyfarwyddo'r Parc
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Parc Llanion
Doc Penfro
Sir Benfro
SA72 6DY

Ffôn: 01646 624800
Ebost: cynlluniaudatblygu@arfordirpenfro.org.uk.

Adroddiadau Monitro Blynyddol Blaenorol

Adroddiad Monitro Blynyddol 2017

Adroddiad Monitro Blynyddol 2016

Adroddiad Monitro Blynyddol 2015

Adroddiad Monitro Blynyddol 2014

Adroddiad Monitro Blynyddol 2013

Adroddiad Monitro Blynyddol 2012

Adroddiad Monitro Blynyddol 2011

Adroddiad ar yr Ymgynhgoriad

Diweddariadau tai Cyngor Cymuned a Thref

2018

Mae'r diweddariad chwe mis ar gyfer yr ardaloedd preswyl mwyaf ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gael yma