COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Hygyrchedd

Hygyrchedd y Wefan

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ymrwymo i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bawb.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein holl dudalennau yn cydymffurfio â rheolau HTML, CSSac AA fan lleiaf; efallai na fydd rhai tudalennau, yn enwedig y rheiny sy’n cynnwys cymwysiadau yr ydym wedi eu hetifeddu, neu gymwysiadau pobl eraill, yn cydymffurfio ar hyn o bryd.   

Os ydych yn cael trafferth darllen unrhyw wybodaeth sydd ar ein gwefan, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio gwybodaeth@pembrokeshirecoast.org.uk ac fe wnawn ein gorau i ddatrys y broblem neu ddarparu’r wybodaeth ar fformat arall. 

Bysellau Mynediad
s – Neidio at y cynnwys
1 - Hafan
3 – Map o’r wefan
4 - Chwilio
9 - Cysylltu
0 - Hygyrchedd

Rydym hefyd yn cydnabod nad yw hygyrchedd yn fater o gydymffurfio a thicio’r blychau cywir yn unig, ac fe fyddem yn croesawu unrhyw awgrymiadau sydd gennych, yn enwedig os ydych yn defnyddio unrhyw feddalwedd neu galedwedd ychwanegol i bori’r we.

Opsiynau Hygyrchedd Internet Explorer 9

Hygyrchedd Firefox