I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Caffi

Pilgrims Café yn Oriel y Parc

Mae Pilgrims Café yn Oriel y Parc ar agor saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.

Oriau Agor:

Mawrth i Hydref 9:00am i 5:00pm

Tachwedd i Chwefror 9:00am i 4:00pm

Mae bwyd yn cael ei weini tan 3pm a bydd detholiad o goffi, te a chacennau yn cael eu gweini wedi hynny.

Caffi Oriel y Parc
Pilgrims Café yn Oriel y Parc.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Stacey neu Sarah ar 01437 723290 neu e-bostiwch: pembrokeshirelarder@gmail.com