I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Gwybodaeth Lleol » Llety

Llety ar Benrhyn Tyddewi

Mae ardal Tyddewi yn cynnig amrywiaeth eang o letyau o ansawdd i ymwelwyr. Mae yna rywbeth i bawb a ph’un ai ydych yn chwilio am lety gwely a brecwast, gwesty, safle gwersylla neu hostel, fe gewch hyd iddo drwy ymweld â'r gwefannau isod.

Cliciwch y delweddau isod i bori Booking neu LateRooms am fanylion gwestai, neu wely a brecwast.

Booking.com    LateRooms.com

Am ragor o wybodaeth am lety yn yr ardal, defnyddiwch wefan Croeso Cymru, Visit Pembrokeshire neu National Trail.

Fel arall, ffoniwch Oriel y Parc ar 01437 720392 am help.