I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Posteri Retro

Posteri a Chardiau Post Retro

Crëwyd ein posteri a chardiau post, sydd wedi ennill gwobrau, yn 2012 i ddathlu pen-blwydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn 60 oed, ac ymddangosodd mewn gorsafoedd trenau ledled y DU a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. 

Galwch ddod â’r dyluniadau yn arddull yr oes a fu i’ch cartref, gyda chwe phoster ar gael i’w casglu naill ai ar i fyny neu ar draws, yng Nghymraeg neu Saesneg.

Retro poster at Cardiff Airport
Un o'r posteri yn hyrwyddo'r Parc ym Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd.

Mae'r cardiau post yn 50c yr un.

Dyma brisiau’r posteri A2:


 • £7 yr un
 • £18 am set o dri dyluniad
 • £24 am set o bedwar dyluniad
 • £30 am set o bum dyluniad
 • £5.25 yr un am set o chwech neu fwy dyluniad.

Mae'r poster a'r cardiau post ar gael drwy'r post o bencadlys y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro. Sylwch bydd costau postio a phecynnu o £7 yn cael eu hychwanegu ar gyfer archebion posteri a £1.80 yn cael eu hychwanegu ar gyfer archebion cardiau post o fewn y DU. Mae costau rhyngwladol yn amrywio, cysylltwch â ni am y rhain. Cysylltwch â ni ar 01646 624800.

Mae nhw hefyd ar gael yng Nghastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ag Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Cyrhaeddodd yr ymgyrch rownd terfynol o’r  fer Gwobr Rhagoriaeth Sefydliad Siartredig Rhagoriaeth Marchnata yn 2012 ac fe enillodd Wobr Marchnata Cymru – Canmol yn gategori Twristiaeth, gwestai, hamdden, marchnata lleoedd a chyrchfannau, teithio a thrafnidiaeth yn 2013.

Gwyliwch y fideo isod i glywed mwy am yr ymgyrch.

Cliciwch i weld llun mawr

 by PCNPA by PCNPA by PCNPA by PCNPA by PCNPA by PCNPA by PCNPA by PCNPA by PCNPA by APCAP by APCAP by APCAP by APCAP by APCAP by APCAP by APCAP by by APCAP by APCAP by PCNPA by PCNPA by APCAP by APCAP by PCNPA by APCAP by PCNPA by APCAP