I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Amdanom ni » Maes Parcio

Maes Parcio Oriel y Parc

Mae'r cyfnod talu yn weithredol rhwng 15 Mawrth a 7 Tachwedd (cynwysedig). Yn ystod y cyfnod hwn bydd rhaid i bob cerbyd naill ai arddangos tocyn Talu ac Arddangos dilys neu Docyn Tymor wedi’i brynu ymlaen llaw. Codir tâl rhwng 9am a 5pm.

Prisiau Talu ac Arddangos (mae’n rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu, ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio):

  • Hyd at 30 munud: £0 (dim dychwelyd cyn pen 4 awr)
  • Hyd at awr: £1
  • Hyd at ddwy awr: £2
  • Hyd at dair awr: £3
  • Dros dair awr: £5

Tocynnau Tymor a Thocynnau Saith Diwrnod

Mae tocynnau ar gyfer cyfnodau hwy ar gael o'r Ganolfan Ymwelwyr yn Oriel y Parc neu bencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01646 624800 neu anfonwch neges e-bost at gwybodaeth@pembrokeshirecoast.org.uk.

Tocynnau Tymor wedi’u prynu ymlaen llaw


Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn croesawu rhoddion. Mae’r rhoddion hyn yn cyfrannu at gost cynnal a chadw a gwella Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Cerbydau Trydan
Mae perchnogion cerbydau trydan yn gallu ailwefru eu ceir ym maes parcio Oriel y Parc. Rydyn ni’n gofyn am gyfraniad am ddefnyddio’r cyfleuster a gellir rhoi’r cyfraniad yn nerbynfa Oriel y Parc.

Bydd unrhyw gerbydau sydd ddim yn arddangos tocyn Talu ac Arddangos dilys, neu docyn wedi’i brynu ymlaen llaw, yn gymwys i gael hysbysiad cosb benodedig gan fod ein meysydd parcio yn cael eu monitro’n rheolaidd gan Swyddogion Gorfodaeth Parcio. Cyfeiriwch at yr arwyddion ar y safleoedd i weld y telerau ac amodau llawn.

Noder: Ni chaniateir cysgu dros nos mewn cerbyd ym meysydd parcio'r Awdurdod.  Os byddwch yn gwneud hyn, efallai bydd yn rhaid i chi dalu hysbysiad cosb benodol. Os oes angen llety dros nos arnoch, defnyddiwch gyfleusterau llety lleol ac ystyried yr effaith ar yr amgylchedd ac ar y gymuned leol.​