I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Llwybr Arfordir Penfro » Her Llwybr yr Arfordir

Cymerwch Her Llwybr yr Arfordir

Dewch i gerdded Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei gyfanrwydd, yn eich pwysau ac yn eich amser eich hun, ac yna gallwch hawlio tystysgrif am ddim.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol, sy’n cynnal y Llwybr 186 milltir (gyda chyllid gan Cyfoeth Naturiol Cymru) yn cynnig tystysgrif am ddim i unrhyw un sydd wedi cerdded y 186 milltir yn eu cyfanrwydd - waeth pa mor hir mae’n ei gymryd.

I lenwi ffurflen i hawlio eich tystysgrif, lawrlwythwch y daflen hon: Cymerwch Her Llwybr yr Arfordir.

Cymerwch Her Llwybr yr Arfordir