I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Haroldston Chins

Haroldston Chins

Haroldston Chins

Yr olygfa hon

Mae golygfan Haroldston Chins yn cynnig golygfeydd godidog ar draws Bae Sain Ffraid a chyfleoedd gwefreiddiol i weld y ddaeareg drawiadol ar y morlin hwn. Mae hefyd yn lle gwych i wylio aderyn drycin y graig. Aelod o deulu’r albatros yw’r aderyn hwn sydd ag adenydd anystwyth, ac mae ganddo diwbiau trwyn arbennig sy’n ei alluogi i brosesu dŵr y môr i gael hylif pan fydd yn hedfan ar siwrnai hir.

Un o uchafbwyntiau’r lleoliad hwn yw bod pawb yn gallu mwynhau’r golygfeydd. Yma, yn Haroldston Chins, mae yna drac llyfn, a adeiladwyd at y diben, sy’n arwain o faes parcio i ddeiliaid bathodyn glas (ar heol yr arfordir ger Druidston). Mae’r llwybr tarmac llyfn yn arwain at gopa’r clogwyn, gan gynnig golygfeydd eang dros Fae Sain Ffraid. Edrychwch i’r man pellaf tua’r chwith o’r Bae, ac fe welwch chi Ynys Sgomer. I’r man pellaf i’r dde fe allwch weld ymyl ddeheuol Ynys Dewi ar ddiwrnod clir.

Mae’n werth edrych am ddwy nodwedd leol arall hefyd: ar ddiwrnodau clir, efallai y gwelwch chi rywbeth tebyg i long awyrennau ar y gorwel (ger Ynys Sgomer). Ynys Gwales yw hon. Dyma un o’n hynysoedd pellaf, a dros yr haf mae yma gytref anferth o fulfrain gwynion. Dyna pam mae’r ynys yn edrych yn wyn, hyd yn oed pan na fydd y mulfrain gwynion yma.

Efallai hefyd y llwyddwch chi (ar ddiwrnodau eithriadol o glir) i weld pwynt bach ar y gorwel a fydd efallai’n fflachio. Dyma oleudy’r Smalls. Mae’n 32km o Benmaendewi ac yn rhybudd i gychod mewn dyfroedd sy’n enwog am fod yn rhai cythryblus. Mae yma hanes erchyll, am ddau elyn, ac oherwydd hynny newidiwyd rheoliadau’r goleudy am byth. Darllenwch fwy am oleudy’r Smalls trwy glicio yma.

Mae’r llwybr yn parhau tua 300m i’r de at olygfan arall, gyda mwy o olygfeydd gwych ar hyd yr arfordir.

Teithiau Cerdded cysylltiedig

Haroldston Chins - Taith Cadair Olwyn.

Haroldston Chins a’r de - Taith Gerdded Mynediad Hawdd. 
 
Haroldston Chins i Aberllydan - Crwydr Hamddenol ar hyd Llwybr yr Arfordir.

Druidston - Taith Gerdded Fer.

Rhagor o wybodaeth

Yn Haroldston Chins, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gweithio gyda pherchennog y tir, i ddarparu maes parcio bach ar gyfer gyrwyr anabl a llwybr caled, gwastad at yr olygfan arbennig hon. Yn gyffredinol, mae’r Awdurdod wedi ceisio osgoi ‘datblygu’ rhannau anghysbell o’r arfordir, ond rhoddwyd gwerth uchel iawn ar y cyfle hwn i sicrhau bod y profiad anhygoel hwn ar gopa’r clogwyn yn hygyrch i bawb.

Cyrraedd yno

Y ffordd orau yr ydyn ni’n ei hargymell, i deithio ar hyd yr heolydd arfordirol cul at Haroldston Chins, yw defnyddio’r Pâl Gwibio, sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn. Rhowch glic ar Lonydd Glas Sir Benfro i weld yr amserlenni ac i gael mwy o wybodaeth am Fysiau’r Arfordir.

Ar yr heol: Mae’r maes parcio bach ar ddechrau’r daith ar gyfer deiliaid Bathodyn Glas yn unig. O Dde Sir Benfro; dewch ar heol y B4341 o Hwlffordd (tua 8 milltir). O Ogledd Sir Benfro; dewch ar Heol Cymru (heol gul yr arfordir) (tua 5 milltir i’r de o Niwgwl).
I yrwyr eraill, rydyn ni’n argymell parcio yn Aber Llydan gerllaw, cyn dilyn Llwybr yr Arfordir tua’r gogledd. Mae’n siwrnai o tua 3km, neu un awr, ar droed.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â theithio, cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu rhowch glic ar www.traveline-cymru.info.