I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Yr olygfa hon

Eglwys Gadeiriol Tyddewi yw un o’r diemwntau yng nghoron Sir Benfro, ac mae’n denu cannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn.

Yn amlwg, mae’r safle o ddiddordeb i bererinion Cristnogol, ond mae hefyd yn boblogaidd ymhlith eraill sy’n gwerthfawrogi’r safle, gan gynnwys ffotograffwyr a cherddwyr sy’n ymweld â phenrhyn gwefreiddiol Tyddewi.

Law yn llaw â Llys yr Esgob, gerllaw, mae’r Eglwys Gadeiriol yn lle y dylai unrhyw un sy’n ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei weld.

Mae Tyddewi a Chlos yr Eglwys Gadeiriol yn un o 14 Ardal Cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol. Ers 1988, mae cannoedd o adeiladau wedi elwa o grantiau Ardal Cadwraeth a ddarperir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Cadw, gyda’r nod o warchod ffabrig allanol adeiladau hanesyddol.

Teithiau Cerdded cysylltiedig 

Dinas Tyddewi - Taith Gerdded Fer.

Tyddewi, Meidr Dwyll/Carn Warpool - Taith Gerdded Fer.

Rhagor o wybodaeth

Adeiladwyd Eglwys Gadeiriol Tyddewi ar safle mynachdy a sefydlwyd gan Ddewi Sant, Nawdd Sant Cymru.  Dywedir iddo gael ei eni ar gopa’r clogwyn gerllaw, ym Mae’r Santes Non, sydd wedi ei enwi ar ôl ei fam.

Credir i Ddewi Sant farw tua 589OC ond ni ddechreuodd y gwaith o adeiladu’r Eglwys Gadeiriol bresennol hyd nes 1181. Roedd hanes cynnar yr adeilad yn gythryblus – dymchwelwyd y tŵr, cafwyd difrod gan ddaeargryn ac ymosodiad gan filwyr Seneddol.

Dechreuodd John Nash y gwaith o adfer yr Eglwys Gadeiriol yn hwyr yn y 18fed ganrif a pharhaodd Syr George Gilbert Scott gyda’r gwaith yn y 19eg ganrif. 

Mae gwaith mwy diweddar ar yr Eglwys Gadeiriol yn cynnwys clwystai newydd ac adfer Cysegrfa Dewis Sant, a gwblhawyd yn 2012.

Adeiladwyd rhannau helaeth o Lys yr Esgob, gerllaw, yn ystod cyfnod yr Esgob Henry de Gower yn y 14eg ganrif, ac mae bellach yn adfail ac yn cael ei redeg fel atyniad i ymwelwyr gan Cadw.

Dechreuodd Tyddewi ddod i’r amlwg fel canolfan ar gyfer pererindodau tua 1123, pan ddywedodd y Pab Calixtus II, mae’n debyg, fod dwy bererindod i Dyddewi cyfwerth ag un i Rufain. 

Rhoddodd y Frenhines Elizabeth II statws dinas i Dyddewi ym 1995, a hi yw dinas leiaf Prydain. Heddiw, mae poblogaeth Tyddewi tua 1600.

Cyrraedd yno

Gellir cyrraedd Tyddewi ar yr A487, sy’n ymlwybro o Hwlffordd yn y de ddwyrain ac Abergwaun yn y gogledd ddwyrain.

Tyddewi yw dinas leiaf Prydain, a gellir gweld tipyn o dagfeydd traffig yma ar adegau prysur, felly rydyn ni’n argymell i chi deithio ar y bws. Bws arferol Tyddewi 411, *Y Pâl Gwibio 400, *Y Gwibiwr Celtaidd 403, *Gwibfws Strwmbl 404 (*tymhorol, stopio a theithio.)

Rhowch glic ar Lonydd Glas Sir Benfro i weld yr amserlenni a gwybodaeth bellach am Fysiau’r Arfordir.

Am wybodaeth bellach ar fysiau arferol, gweler yr amserlenni ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Os ydych chi’n teithio yn y car, mae yna sawl maes parcio talu ac arddangos o amgylch Tyddewi, gan gynnwys Glyn Rhosyn ger yr Eglwys Gadeiriol.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â theithio, cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu rhowch glic ar www.traveline-cymru.info.