I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » 60 Golygfeydd Eiconig » Nanyfer

Nanhyfer

Nanhyfer

Yr olygfa hon

Mae Nanhyfer, ychydig i’r gogledd o Drefdraeth ar arfordir gogledd Sir Benfro, wedi’i drwytho mewn hanes, gyda’r castell, y Groes Geltaidd a’r ‘ywen waedlyd’ yn ein hatgoffa am orffennol cyfareddol yr ardal.

Mae archeolegwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi bod yn cynnal gwaith cloddio ar safle Castell Nanhyfer ers nifer o flynyddoedd, ac mae cynlluniau i gloddio o’r newydd yn 2014.

Gellir priodoli gorffennol cythryblus y castell i’w leoliad strategol, ac fe newidiodd ddwylo ar sawl achlysur yn y ddeuddegfed ganrif yn unig wrth i’r Cymry a’r Normaniaid frwydro am oruchafiaeth yn yr ardal.

Credir fod y Groes Geltaidd sydd y tu allan i Eglwys Nanhyfer yn dyddio o’r 10fed neu’r 11eg ganrif, ac mae wedi’i staenio â nodd y goeden ywen ‘waedlyd’ gerllaw.

Mae nifer o chwedlau lleol am y goeden hon, gydag un yn dweud y bydd yn parhau i waedu hyd nes y bydd Cymro unwaith eto yn Arglwydd yn y castell ar y bryn.

Ceir cynefin croesawgar yng nghwm Nanhyfer a’r afon i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt gan gynnwys moch daear, cwningod, dyfrgwn, eogiaid a chrehyrod glas, a gellir eu gweld wrth ddilyn y daith gerdded isod.

Teithiau Cysylltiedig

Nanhyfer – Taith Fer

Rhagor o wybodaeth

Prynodd y Cyngor Cymuned lleol Gastell Nanhyfer ym 1980 er budd y trigolion lleol ac ymwelwyr.
Ers hynny mae wedi cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i gynnal ac archwilio’r safle a dysgu mwy am ei orffennol.

I weld sut mae Castell Nanhyfer wedi newid dros y blynyddoedd, ewch i’r wefan ryngweithiol, sy’n cynnwys taith sain.
Er bod llawer o’r olion sy’n cael eu darganfod yn dyddio’n ôl i gyfnod y Normaniaid, mae’n bosibl fod pobl wedi bod yn defnyddio’r safle mor bell yn ôl â’r Oes Haearn.

I gael golwg unigryw ar fywyd yr ardal yn yr Oes Haearn, bydd taith bedair milltir i’r gorllewin yn mynd â chi i Fryngaer yr Oes Haearn Castell Henllys, a adeiladwyd ar ben olion a gloddiwyd o fryngaer yn dyddio’n ôl 2,400 o flynyddoedd.

Cyrraedd yno

Gellir cyrraedd Nanhyfer ar hyd yr A487 o gyfeiriad Abergwaun yn y de ac Aberteifi yn y gogledd.

Rydym ni’n argymell mai’r ffordd orau i gyrraedd Nanhyfer yw bws gwasanaeth 412. Mae bws arfordirol Roced Poppit hefyd yn pasio’n agos.

Ewch i Lonydd Glas Sir Benfro i weld amserlenni a rhagor o wybodaeth am Fysiau’r Arfordir.

I gael rhagor o wybodaeth am fysiau gwasanaeth gweler yr amserlenni ar Wefan Cyngor Sir Penfro.

I gael yr wybodaeth teithio ddiweddaraf cysylltwch â Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu ewch i http://www.traveline-cymru.info/.