I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Mynediad i Bawb » Cadeiriau Olwyn y Traeth

Cadeiriau Olwyn y Traethau

Mae cadeiriau olwyn y traethau yn helpu pobl llai abl i fwynhau traethau Sir Benfro.

Cynllunnir a chynhyrchir cadeiriau olwyn y  traethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arbennig i’w defnyddio ar draethau tywod.

Maen nhw ar gael i’w hurio mewn nifer o fannau yn y Parc Cenedlaethol, gan alluogi pobol i gael mynediad i rai o’n traethau godidocaf. Cyfeiriwch at ein rhestr o Draethau â Mynediad Hwylus wrth gynllunio eich ymweliad.

Cadeiriau Olwyn ar traeth Saundersfoot

Ble cewch hyd i gadeiriau olwyn y traethau:

Traeth Poppit - Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Caffi a Siop Traeth Poppit, Llandudoch, SA43 3LN.
Ffôn: 01239 623530. Ebost: chris@brethyncartref.co.uk.

Traeth Mawr, Trefdraeth - Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Trefdraeth, Sir Benfro, SA42 0NR. Llogwch o'r cynorthwyydd yn y maes parcio. Ar gael rhwng 10am-5pm. Ymddiheuriadau, dim archebu ymlaen llaw.
Am ragor o wyboaeth yn unig, ffoniwch Pencadlys y Parc Cenedlaethol 01646 624800, neu ebostiwch: gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk.

Porth Mawr - Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Sunlounger & Deckchair hire, Porth Mawr, Tyddewi, SA62 6PS.
Ffôn: 01437 720692. Ebost: shaunrhian@btinternet.com.

Aberllydan - Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Haven Sports Ltd, Marine Road, Aberllydan, Hwlffordd, SA62 3JR.
Ffôn: 01437 781354. Ebost: info@havensports.co.uk.

Bae Gorllewin Angle - Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Wavecrest Cafe, West Angle Bay, Angle, Pembroke SA71 5BE.
Tel: 01646 641457 Email: info@wavecrestangle.co.uk.

Freshwater East - Ar gael yn ystod oriau agor yn unig (am fanylion llawn ewch i www.timefliesltd.co.uk).
Time Flies at The Longhouse, Trewent Park, Freshwater East, SA71 5LW.
Ffôn: 01646 673900. Ebost: info@timefliesltd.co.uk.

Saundersfoot  - Ar gael drwy dymor yr haf yn unig.
Comisiwn Harbwr Saundersfoot.
Ffôn: 07791 764773.