I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.4 Hyrwyddo’r digwyddiad

2.4 Hysbysu’r rhanddeiliaid/hyrwyddo’r digwyddiad

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Unwaith y bydd perchennog y tir wedi rhoi cymeradwyaeth, gall hyrwyddo’r digwyddiad ymhell ymlaen llaw helpu i godi proffil y digwyddiad ac annog y gymuned i gefnogi a chymryd rhan.

Bydd rhoi cyfarwyddiadau sy'n glir ac yn hawdd i'w deall ar gyfer y cyfranogwyr yn gymorth i sicrhau bod pawb yn deall eu gwahanol rolau a'u cyfrifoldebau.

Dylid talu sylw arbennig i’r modd y dylai cyfranogwyr ymddwyn yn ystod y digwyddiad er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw bryderon penodol o ran y safle neu ddiogelwch sydd wedi codi yn ystod y camau cynllunio.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach