I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 3. Adfer ac adolygu » 3.3 Adolygu

3.3 Adolygu

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Mae'n arfer da i gael adborth gan y cyfranogwyr a'r holl grwpiau y gellid fod wedi’u heffeithio, ar ôl i’r gwaith adfer gael ei gwblhau ond yn ddigon buan fel bod pawb yn cofio prif elfennau'r diwrnod.

Byddai'n werthfawr pe gellid rhannu’r adborth a’r profiadau a ddysgwyd gyda’r Awdurdod Parc Cenedlaethol recman@pembrokeshirecoast.org.uk. Gall yr adborth hwn gael ei adolygu gan drefnwyr digwyddiadau yn y dyfodol.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach