I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » Rhowch wybod i ni

Rhowch wybod i ni am eich digwyddiad

I roi gwybod i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro am eich digwyddiad, cysyllter os gwelwch yn dda â'r Tîm Cyflawni yn y Parc Cenedlaethol ar 01646 624850 neu anfonwch ebost.

Deddf Diogelu Data 1998

Bydd y wybodaeth a roddir ar y ffurflen hon yn cael ei chadw ar gronfa ddata. Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Penfro yn defnyddio’r wybodaeth i gofnodi a monitro’r digwyddiadau a gynhelir yn y Parc Cenedlaethol.

Digon posibl y rhennir y wybodaeth â phartneriaid megis Cyngor Sir Penfro a sefydliadau eraill all fod â chyfrifoldebau o ran natur eich digwyddiad neu’r lleoliad(au) lle bwriedwch gynnal y digwyddiad. Ni fydd manylion eich digwyddiad yn cael eu defnyddio na’u cyfeirio ymlaen at drydydd parti am resymau marchnata neu hyrwyddo.