I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
< Yn ôl   Hafan Castell Henllys   Dod o hyd i ni

Byw'n gynaliadwy - Castell Henllys Iron Age Village

Roedd y bobl a oedd yn byw yng Nghastell Henllys dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn rheoli’r tir mewn ffordd rydyn ni’n ei galw heddiw’n ‘gynaliadwy’. Roedd eu ffordd hunangynhaliol o fyw’n hanfodol er mwyn iddynt allu goroesi.

Roedd y tir o amgylch Castell Henllys yn cael ei reoli’n dda drwy fondocio coetir, tyfu cnydau a phori â da byw. Byddai’r bobl yn cymryd beth bynnag roedd arnynt ei angen - dim mwy - a byddent yn ailstocio i wneud iawn am beth bynnag roeddent wedi’i ddefnyddio.

Livestock at Castell Henllys Iron Age Village

Byddai tirwedd yr Oes Haearn wedi bod yn llawn bywyd gwyllt ac mae tystiolaeth o hyn i’w weld o hyd yn y dyffrynnoedd a’r coed sydd o amgylch Castell Henllys heddiw.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol, a ffermwyr lleol, yn dal i ofalu am y tir mewn ffordd sydd o fudd i’r anifeiliaid a’r planhigion sy’n byw yma.

Yn union fel rydym yn ceisio rheoli’r tir yn yr un ffordd i raddau helaeth, gallwn ddysgu gwersi o’r gorffennol ynglŷn â sut i ddod o hyd i ddeunyddiau a chodi adeiladau.

Visitor Centre - Castell Henllys Iron Age Village

Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn seiliedig ar dai crynion hynafol y Celtiaid a chafodd ei hadeiladu gan ddefnyddio deunyddiau lleol a thechnolegau cynaliadwy.

Adeiladwyd y Ganolfan Ymwelwyr yn 1994 gan ddefnyddio pren lleol heb ei drin. Yr adeilad hwn oedd un o’r adeiladau modern cynaliadwy cyntaf yn Sir Benfro ac mae rhagor o nodweddion cynaliadwy wedi cael eu hychwanegu, gan gynnwys bwyler biomas.

< Yn ôl   Digwyddiadau   Cysylltu â ni