I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi

Camau'r Cynllun Datblygu Lleol (Disodli)

Dyma’r camau wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol i ddisodli’r hen un.  

Fe fydd unrhyw newid arfaethedig mewn polisi yn destun ymgynghoriad cyhoeddus mewn cydymffurfiaeth â pholisi, canllawiau a rheoleiddio cenedlaethol.  Yn y pendraw, fe all yr Arolygydd a benodir ychwanegu polisïau at y Cynllun, eu diwygio neu eu dileu.  Fe fydd yr Awdurdod yn dilyn y cyngor a ddarperir ym Mholisi Cynllunio Cymru wrth ystyried statws y Cynllun sy’n dod i’r amlwg i ddisodli’r hen gynllun.

Cam y Cynllun Amseru
Adroddiad yr Adolygiad Ymgynghoriad i ben: 18/05/16
Cytundeb Cyflenwi Ymgynghoriad i ben: 18/05/16
Safleoedd Ymgeisiol Ymgynghoriad i ben: 25/11/16
Strategaeth Ddewisol Ymgynghoriad i ben: 21/07/17
Adroddiad Ymgynghori Ymgynghoriad i ben:  1/6/18
Cynllun Wedi’i Adneuo Ymgynghoriad i ben:  1/6/18
Adroddiad Ymgynghori  
Newidiadau â Ffocws Ymgynghoriad i ben: 15/02/19
Cyflwyno Wythnos yn dod i ben: 7/12/18
Archwilio Mae sesiynau clyw bellach wedi cau.
Newidiadau mewn Materion sy’n Codi  
Mabwysiadu