I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Adroddiad Adolygiad y CDLl

Adroddiad Adolygiad y CDLl

Mae’r Adroddiad ar yr Adolygiad yn nodi ble mae angen newidiadau, beth sydd angen newid a pham, a hynny ar sail tystiolaeth.   Nodir hefyd y weithdrefn adolygu a ddilynir, h.y. cynigir bod yr Awdurdod yn paratoi Cynllun newydd i ddisodli’r hen un.   

Mae'r Awdurdod wedi darparu oppoortunity i roi sylwadau ar yr Adroddiad Adolygu drafft.

Cymeradwyo Awdurdod y Parc Cenedlaethol Adroddiad yr Adolygiad terfynol ar 15 Mehefin 2016 .

Adroddiad Adolygiad y Cynllun Datblygu Lleol

Dyma Adroddiad Ymgynghoriadau ar Adroddiad yr Adolygiad

Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â Gwasanaeth Cyfeiriad y Parc yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro. SA72 6DY. Ffoniwch 01646 624800. e-bostiwch devplans@pembrokeshirecoast.org.uk