I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Amdanom ni » Maen Dydd Gŵyl Dewi

Maen Dydd Gŵyl Dewi

Mae Oriel y Parc yn eistedd ar ei thir ei hun, gyda digon o le i barcio a hygyrchedd llwyr.

O fewn ffiniau’r adeilad, mae yna glos ffurfiol, ac yn y canol saif Maen Dydd Gŵyl Dewi, sef carreg wastad ac arni bennill gan y cyn Archdderwydd James Nicholas. Gweddi’r Pererin yw’r pennill, o’r gerdd “Ffordd y Pererinion”, a dyma’r geiriau:

“O! Dduw, rhoist i Dyddewi – y golau
Sy`n ddirgelwch inni;
Yn Dy dro, O dyro Di
Freuddwyd yfory iddi.”

Am hanner dydd ar Ddydd Gŵyl Dewi, caiff y garreg ei goleuo gan belydryn o olau sy’n disgleirio trwy’r twll yn y graig gyfagos. Dyma union ganolbwynt cylch cynllun yr adeilad.Am hanner dydd ar Ddydd Gŵyl Dewi, caiff y garreg ei goleuo gan belydryn o olau sy’n disgleirio trwy’r twll yn y graig gyfagos. Dyma union ganolbwynt cylch cynllun yr adeilad.

Mae llwybr yn arwain trwy fwa rhwng y ganolfan a’r tŵr, i mewn i’r ardd goetir. Fe’i plannwyd yn wreiddiol i ddarparu cysgod ar gyfer y tŷ gyferbyn, ac mae bellach yn gyferbyniad tawel i’r clos prysur, ac yn arwain at ganol y ddinas a’r Eglwys Gadeiriol.

O fewn y coetir, mae Meini’r Santes Non. Sbardunwyd y syniad gwreiddiol ar gyfer y cerflun gan hanes y Santes Non, a chopa’r clogwyni ble rhoddodd enedigaeth i Ddewi, yn ystod storm gythryblus. Yng nghanol y gwyntoedd garw, roedd yna ardal o heddwch a llonyddwch ble ganwyd y sant.

"Nid nod y cerflun yw adrodd hanes y Santes Non, ond yn hytrach creu ymdeimlad o egni a llonyddwch ar yr un pryd. Mae yno er mwyn i bobl gael profiad. Mae’n bresenoldeb ffisegol, sy’n ceisio pontio’r cyffyrddadwy a’r annaearol," esbonia Richard Harris, y cerflunydd o Bowys.