I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi » Archwiliad » Dogfennau craidd

Llyfrgell Archwilio Dogfennau Craidd

Dogfennau a chanllawiau a luniwyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys sylfaen dystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd gan yr Awdurdod).

Polisi a Chanllawiau Cenedlaethol ("NAT")
Deddfwriaeth/Rheoliadau a Dogfennau Canllawiau Gweithdrefnol ("LEG" a "PGD")
Dogfennau Rhanbarthol a Lleol ("REG" a "LOC")
Dogfennau CDLl  APCAP ("NPA")