I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi » Archwiliad » Dogfennau Archwilio

Dogfennau Archwilio

Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a chyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad.

Exam01     Llythyr oddi wrth yr Arolygwr at yr Awdurdod 14 03 19
Exam02     Y Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Adroddiad ar yr Ymgynghori ar y Strategaeth a Ffefrir, Y Cynllun Adnau a’r Newidiadau Ffocws, Mawrth 2019  Fersiwn Saesneg yn Unig
Exam03     Adendwm yn cynnwys y Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws ac Ymateb yr Awdurdod Fersiwn Saesneg yn Unig
Exam04     Adendwm Atodiad 1: Mynegai i’r Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws yn llawn (trefn rhifyddol) Fersiwn Saesneg yn Unig
Exam05     Goblygiadau Polisi Cynllunio Cymru 10 o ran Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2
Exam06     Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2 Cynllun Datblygu Lleol Adnau â Newidiadau Ffocws a Newidiadau Posibl Polisi Cynllunio Cymru 10
Exam07     Canllawiau Ar Gyfer Cyfranogwyr
Exam08     E-bost oddi wrth Mr Martyn at yr Arolygwr
Exam09     Llythyr oddi wrth yr Arolygwr at Mr Martyn
Exam10     Llythyr Cyflwyno at Gynrychiolwyr, dyddiedig 04/04/19
Exam11     Agenda Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad 07/05/19
Exam12     Atodlen diwygiad Drafft Materion a Chwestiynau
Exam13    Ardaloedd yr Is-Farchnad Dai Fforddiadwy
Exam14     Rhaglen y Gwrandawiad yn rhestru’r cyfranogwyr
Exam15     Cofnodion y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad 07/05/19 
Exam16     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 1 Agenda diwygiad Saesneg yn unig
Exam17     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 2 Saesneg yn unig
Exam18     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 3 Saesneg yn unig
Exam19     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 4 Saesneg yn unig
Exam20     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 5 Saesneg yn unig
Exam21     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 6 Saesneg yn unig
Exam22     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 7 Saesneg yn unig
Exam23     Agenda Sesiwn Gwrandawiad 8 Saesneg yn unig
Exam24     Llythyr oddi wrth NAEG at yr Arolygwr Mehefin 2019 Saesneg yn unig
Exam25     Datganiad Gwrandawiad - HS1 - 3778 NAEG Saesneg yn unig
Exam26     Llythyr oddi wrth yr Arolygwr at NAEG Saesneg yn unig
Exam27     Datganiad Gwrandawiad HS1-1569 Welsh Government Saesneg yn unig
Exam28     Datganiad Gwrandawiad HS6-1569 Welsh Government Saesneg yn unig
Exam29     Datganiad Gwrandawiad HS7-1569 Welsh Government Saesneg yn unig
Exam30     Llythyr oddi wrth NAEG at yr Arolygwr 13 06 19 Saesneg yn unig
Exam31     Llythyr oddi wrth SR at NAEG 17 06 19 Saesneg yn unig
Exam32     Datganiad Gwrandawiad HS2-3511 Tenby Civic Society Saesneg yn unig
Exam33     Datganiad Gwrandawiad HS1 PCNPA Saesneg yn unig
Exam34     Datganiad Gwrandawiad HS2 PCNPA Saesneg yn unig
Exam35     Datganiad Gwrandawiad HS1-2897 Marloes & St Brides CC Saesneg yn unig
Exam36     Datganiad Gwrandawiad HS3 PCNPA Saesneg yn unig
Exam37     Datganiad Gwrandawiad HS4 PCNPA Saesneg yn unig
Exam38     Datganiad Gwrandawiad HS1-4217 Fry Saesneg yn unig
Exam39     Datganiad Gwrandawiad HS5-PCNPA Saesneg yn unig
Exam40      Datganiad Gwrandawiad  HS5_1092 Bourne Leisure Saesneg yn unig
Exam41     Datganiad Gwrandawiad HS6_7_8_4464 Meyrick Saesneg yn unig
Exam42     Datganiad Gwrandawiad HS6_8_4465 Evans Saesneg yn unig
Exam43     Datganiad Gwrandawiad HS8_4623 Robinson Saesneg yn unig
Exam44     Datganiad Gwrandawiad HS6_4579 Sharp Saesneg yn unig
Exam45     Datganiad Gwrandawiad HS6_2708 Pembrokeshire CC Saesneg yn unig
Exam46     Datganiad Gwrandawiad HS6_PCNPA Saesneg yn unig
Exam47     Datganiad Gwrandawiad HS8_PCNPA Saesneg yn unig
Exam48     Datganiad Gwrandawiad HS6_8_3182 Gammon Saesneg yn unig
Exam49     Datganiad Gwrandawiad HS1_3778 NAEG further submission Saesneg yn unig
Exam50     Datganiad Gwrandawiad HS7_PCNPA Saesneg yn unig
Exam51      Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Strategaeth a Ffefrir ac Adroddiad  ar yr Ymgynghori ar y Cynllun Adnau, Mawrth 2019  (Diweddariad ar gyfer PPW10 25/06/19) - Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam52     Cynllun Datblygu Lleol (Newydd) – Y Sylwadau ar y Cynllun Adnau ac Ymateb yr Awdurdod (Diweddariad ar gyfer PPW10 25/06/19) Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam53     Datganiad Gwrandawiad HS8-4661 Pattenden Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam54     Datganiad Gwrandawiad HS6-4641 Wigley Jones Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam55     Datganiad Gwrandawiad HS6-3468 CPRW Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam56     Datganiad Gwrandawiad HS8_3569 Jones Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam57     Gohebiaeth rhwng APCAP a Chyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â’r Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd.Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam58     Dogfennau ychwanegol ynglŷn â’r Amod Prif Breswylfa y cyfeirir ato gan 3778 NAEG. Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam59     Letter from Minister for Housing and Local Government regarding Affordable Housing 080719
Exam60     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 1 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam61     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 2 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam62     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam63     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 4 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam64     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 5 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam65     Ymateb Marloes a Sain Ffraid i Bwynt Gweithredu HS4_AP2 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam66     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP4 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam67     Datganiad Agoriadol gan APCAP Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam68     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam69     Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 7 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam70     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP11 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam71     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP2 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam72     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam73     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP4 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam74     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP7 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam75     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam76     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP12 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam77     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam78     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam79     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS3/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam80     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP5 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam81     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP8 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam82     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam83     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam84     Ymateb Marloes a Sain Ffraid i Bwynt Gweithredu HS7_AP213 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam85     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/APFersiwn Saesneg Yn Unig
Exam86     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP4 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam87     Agenda Drafft Sesiwn Gwrandawiad 9 Saesneg yn unig
Exam88     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP1 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam89     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP8 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam90     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS3/AP1 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam91     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS3/AP2 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam92     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam93     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP8 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam94     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP5 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam95     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP5 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam96     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam97     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP7 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam98     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam99     Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP13 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam100    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP1 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam101    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam102    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP5 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam103    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP11 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam104    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP8 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam105   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam106   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP10 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam107   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP8 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam108   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam109   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP10 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam110    Agenda Sesiwn Gwrandawiad 9 Saesneg yn unig
Exam111    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP10 - Nodir sylwadau’r APC a bydd y cyflwyniad yn cael ei drafod ymhellach yn Sesiwn y Gwrandawiad ar y 1af o Hydref.   Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam112    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS2/AP7 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam113    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP1 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam114    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP2  Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam115    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS5/AP6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam116    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam117    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP1 - Nodir sylwadau’r APC a bydd y cyflwyniad yn cael ei drafod ymhellach yn Sesiwn y Gwrandawiad ar y 1af o Hydref.   Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam118    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS4/AP4 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam119    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP4 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam120    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP7 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam121    Datganiad Gwrandawiad HS9 PCNPA Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam122    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS1/AP6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam123    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam124    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP12 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam125   Datganiad Gwrandawiad HS9_3778 NAEG Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam126   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP6 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam127   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP1 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam128   Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS6/AP4 Diweddarwyd yn dilyn Sesiwn Gwrandawiad 9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam129    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS7/AP2 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam130    Datganiad Llafar i Sesiwn Gwrandawiad 9 3778 NAEG Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam131    Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 9 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam132    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS9/AP3 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam133    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS9/AP5 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam134    Ymateb APCAP i Bwynt Gweithredu HS9/AP2 Fersiwn Saesneg Yn Unig
Exam135     Llythyr oddi wrth yr Arolygydd at yr APC 19 12 19 ynglŷn ag atal yr Archwiliad CDLl
Exam136     Amserlen o'r Holl Newidiadau i Faterion sy'n Codi
Exam137     Atodiad Arfarniad o Gynaliadwyedd Fersiwn Saesneg yn Unig
Exam138     Atodiad Rheoliadau Cynefinoedd Fersiwn Saesneg yn Unig
Exam139     Atodiad Asesiad o'r Effaith ar Gydraddaoldeb Fersiwn Saesneg yn Unig