I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi » Archwiliad » Sesiwn Gwrandawiad 4

Sesiwn Gwrandawiad 4

Newid Hinsawdd, Dylunio Cynaliadwy, Ynni Adnewyddadwy a Llifogydd
Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 9.30am
Ystafell Warrior, Neuadd Pater, Doc Penfro

Agenda Sesiwn Gwrandawiad 4

Pwyntiau Gweithredu ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 4
Gellir gweld yr ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu yma.
 

Cyfranogwyr a Datganiadau wedi'u cyflwyno

Cyfranogwr (Asiant) ac ID Datganiad wedi'i gyflwyno Yn bresennol
APC Arfordir Penfro HS4-PCNPA y
Cyngor Cymuned Marloes & St Brides - 2897 Dim Datganiad y