COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt Tymhorol

Bywyd Gwyllt Tymhorol

Yma yn Sir Benfro, mae gennym amrywiaeth go iawn o fywyd gwyllt brodorol anhygoel. Yn ogystal â denu twristiaid o bedwar ban byd, mae Sir Benfro hefyd yn llwyddo i ddenu sêr bywyd gwyllt at ein harfordir, gan gynnwys morfilod a siarcod!

Bob blwyddyn, mae sawl rhywogaeth yn teithio i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro o leoliadau mor bell i ffwrdd â’r Caribî, a hyd yn oed yr Antarctig, am resymau penodol iawn. Caiff y creaduriaid tymhorol hyn eu denu yma gan reddf i oroesi, yn hytrach na rhesymau hamdden neu gymdeithasol, yn wahanol i ni, bobl; am ychydig wythnosau neu fisoedd bob blwyddyn, mae Sir Benfro’n cynnig yr union bethau sydd eu hangen ar rai rhywogaethau, o ran bwyd a chysgod.

Fe fydd llawer o’r creaduriaid hyn yn teithio pellteroedd anhygoel trwy’r môr, i gyrraedd ein glannau ni; maen nhw’n cynnwys morloi, heulforgwn, crwbanod y môr, morfilod, dolffiniaid a physgod fel pysgod haul, slefrenni mor a’r morgi glas (aelod o deulu’r siarc). Ac mae rhywogaethau adar, fel y wennol a’r wennol ddu, yn feistri ar yr awyr ac yn aml yn teithio miloedd o filltiroedd i gyrraedd Arfordir Penfro.