I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dros 1,000 o luniau wedi dod i law fel rhan o brosiect Arfordir ar Daith

Mae dros 1,000 o luniau wedi cael eu hanfon atom fel rhan o brosiect ffotograffiaeth cyfrannu torfol sy’n cofnodi newidiadau arfordirol yn Sir Benfro, gan ymwelwyr o lefydd mor bell â’r Swistir, Awstralia a Gogledd America.

Mae 14 ‘postyn llun’ wedi cael eu gosod ar hyd yr arfordir fel rhan o brosiect Arfordir ar Daith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Y nod yw annog pobl sy’n pasio i dynnu lluniau o olygfa benodol a’u hanfon atom er mwyn cael eu cynnwys mewn cyfres o ffilmiau treigl amser.

Mae dros 1,000 o luniau wedi’u hanfon fel rhan o brosiect ffotograffiaeth cyfrannu torfol Arfordir ar Daith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Mae dros 1,000 o luniau wedi’u hanfon fel rhan o brosiect ffotograffiaeth cyfrannu torfol Arfordir ar Daith Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.  

Dywedodd Rebecca Evans, Swyddog Dehongli Awdurdod y Parc: “Gyda’r stormydd diweddar yn arwain at greigiau’n disgyn mewn lleoliadau fel Pont Werdd Cymru, mae’n bwysicach nag erioed i ni gofnodi’r effaith y mae tywydd mwy eithafol yn ei chael ar ein harfordir.

“Mae’r lluniau a anfonwyd eisoes yn portreadu amrywiaeth o newidiadau diddorol fel gwahaniaethau yn y tymhorau a chreigiau’n disgyn. Rydyn ni hyd yn oed wedi gorfod symud un postyn gan ei fod yn rhy agos at y dibyn ar ôl i’r tir erydu o’i amgylch.

“Gan fod stormydd yn fwy tebygol yn yr hydref a’r gaeaf, rydyn ni’n gobeithio y bydd mwy o bobl leol ac ymwelwyr yn cael eu hannog i aros am funud i’n helpu i gofnodi’r newidiadau parhaus”.

Gosodwyd y postyn peilot cyntaf yn Abereiddi bron i ddwy flynedd yn ôl a chafodd pyst eraill eu lleoli ar Draeth Poppit, Ceibwr, Traeth Mawr, Aber Hescwm, Aber Bach, Porth Mawr, Niwgwl, Haroldston Chins, Sain Ffraid, Bae West Angle, Freshwater East, Maenorbŷr a Llanrhath.

Mae postyn newydd ar fin cael ei osod ym Mhont Werdd Cymru dros y misoedd nesaf er mwyn cofnodi unrhyw greigiau eraill fydd yn disgyn.

I wylio’r fideos treigl amser, gweld map sy’n dangos lleoliad y pyst lluniau a chael rhagor o wybodaeth am y prosiect, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/arfordirardaith.

Gyhoeddi 22/12/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion