I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Hwyl yr Ŵyl wrth glirio safleoedd yn ysbytai Hwlffordd

Tynnwyd saith llond trelar o ddail ac ati o safleoedd Canolfan Bro Cerwyn ac Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd yn ddiweddar gyda chymorth gwirfoddolwyr o brosiect Llwybrau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae tîm Ann’s Withybush Volunteer Ground Force wedi bod yn gweithio am fisoedd i glirio mannau sydd wedi tyfu'n wyllt o gwmpas y ddau safle, felly fe wnaeth gwirfoddolwyr Llwybrau gamu i mewn i helpu i glirio'r nifer fawr o ddail ac ati a gasglwyd yn ddiweddar.

Volunteers from Pembrokeshire Coast National Park Authority’s Pathways project helped clear overgrown brambles and shrubs,  cleared by Ann’s Withybush Volunteer Ground Force.
Bu gwirfoddolwyr o brosiect Llwybrau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn helpu i glirio mieri a llwyni a oedd wedi tyfu'n wyllt, gyda chymorth Ann’s Withybush Volunteer Ground Force.

Dywedodd Tom Iggleden, Swyddog Gwirfoddolwyr Llwybrau Awdurdod y Parc: "Gallwch weld faint o amser ac ymdrech sydd wedi mynd i glirio'r safle yn sgil swm y canghennau a’r dail a gasglwyd gan wirfoddolwyr ymroddedig y Ground Force.

"Yn ogystal â helpu i wneud y safle’n fwy pleserus i bawb sy'n ei ddefnyddio, roedd modd i wirfoddolwyr Llwybrau wneud defnydd da o'r sgiliau y gwnaethon nhw eu dysgu yn ystod eu cyfnod gyda'r prosiect, gydag offer fel tocwyr a llifiau yn cael eu defnyddio i helpu i dorri’r canghennau’n feintiau mwy hylaw.”

Cafodd gwirfoddolwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol gymorth gan David Williams o  Ann’s Withybush Volunteer Ground Force a helpodd i fynd â’r holl wastraff gwyrdd i safle Mwynderau Dinesig Cyngor Sir Penfro i'w waredu.

Yn brosiect sy'n cael ei redeg gan Awdurdod y Parc a'i gyllido gan Lywodraeth Cymru, Pathways nod Llwybrau yw helpu rhagor o bobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli, dysgu a hyfforddi yn y Parc Cenedlaethol ac ardaloedd cyfagos.

Bydd y prosiect tair blynedd yn darparu miloedd o ddiwrnodau gwaith gwirfoddol dros gyfnod o dair blynedd, a bydd yn canolbwyntio ar bobl sydd eisiau gwella eu hiechyd a'u llesiant, yn ogystal â chael profiadau a sgiliau newydd wrth iddyn nhw wneud gwelliannau amgylcheddol i gymunedau.

Cewch ragor o wybodaeth am Ann’s Withybush Volunteer Ground Force drwy fynd i’w tudalen grŵp ar Facebook: www.facebook.com/groups/246120712459036.

Pe baech chi'n hoffi dod yn un o wirfoddolwyr Llwybrau, neu os ydych chi'n rhan o grŵp sydd eisiau help i brofi'r awyr agored, cysylltwch â Tom Iggleden drwy e-bostio tomi@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07866 771190.

Gyhoeddi 22/12/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion