I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dysgu sgiliau newydd gyda phrosiect Llwybrau Awdurdod y Parc

Mae prosiect sy’n helpu pobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu recriwtio mwy o wirfoddolwyr.

Mae prosiect Llwybrau yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, a gaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn ffordd wych i unigolion wella eu hiechyd a’u lles yn ogystal â meithrin profiadau a sgiliau newydd.

Would you like to learn new skills, improve your health and wellbeing and help improve local communities in and around the Pembrokeshire Coast National Park? Become a volunteer with the new Pathways project.
Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd, gwella eich iechyd a'ch lles a helpu i wella cymunedau lleol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac o'i amgylch? Dewch yn wirfoddolwr gyda phrosiect newydd Llwybrau.

Dywedodd Tom Iggleden, Swyddog Gwirfoddolwyr Llwybrau: “Rydyn ni’n bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr newydd o bob gallu a chefndir, fydd yn gweithio mewn grwpiau i gyflawni prosiectau ymarferol o amgylch y Parc Cenedlaethol a'r ardaloedd cyfagos.

“Mae’r gweithgareddau’n cynnwys tasgau cadwraeth fel atgyweirio llwybrau troed a rheoli coetir, ac mae cludiant ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o’r prosiectau. Mae o leiaf un diwrnod hyfforddiant y mis hefyd mewn sgiliau personol neu gadwraeth, ac roedd y gweithdy diweddaraf yn ymwneud â phlygu gwrychoedd”. 

Bydd Llwybrau yn creu cynllun datblygiad personol i bob gwirfoddolwr, fel ei fod yn gallu gweithio tuag at rywbeth mae'n dymuno ei gyflawni ac er mwyn ei gyfeirio at hyfforddiant neu grwpiau perthnasol eraill os yw'n awyddus i ehangu ei ddatblygiad. I gymryd rhan dylai darpar wirfoddolwyr fod yn 16 oed neu’n hŷn. 

Bydd y prosiect yn darparu miloedd o brofiadau gwirfoddoli dros gyfnod o dair blynedd, ac yn canolbwyntio ar bobl sydd am wella eu hiechyd a'u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd wrth iddynt wneud gwelliannau amgylcheddol i gymunedau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac o'i amgylch.

Os hoffech chi ddod yn un o wirfoddolwyr Llwybrau cysylltwch â Tom Iggleden drwy e-bostio tomi@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07866 771190.

Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad sydd â diddordeb mewn gwybod sut gall Llwybrau eich helpu chi i gyflawni eich nodau, cysylltwch â Tom Moses drwy anfon e-bost i tomm@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 07773 788205.

Gyhoeddi 19/02/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion