I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Anelwch am Dyddewi ar gyfer Gorymdaith flynyddol y Ddraig

Bydd Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn tanio dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth, fel y bydd cannoedd o bobl yn ymddangos ar strydoedd dinas leiaf Prydain.

Bydd llaweroedd o ddisgyblion ysgol leol ac aelodau Grŵp Gofal Preswyl yn gorymdeithio yn falch drwy Dyddewi gyda’u creadigaethau a’u fflagiau lliwgar a wnaed gyda llaw a byddan nhw’n cyd-deithio gyda Band Sgwadron 948 y Corfflu Hyfforddiant Awyr.

Join Oriel y Parc for a celebration of Welsh culture on Saturday 4 March with the annual Dragon Parade in St Davids.
Ymunwch ag Oriel y Parc i ddathlu diwylliant Cymreig ar ddydd Sadwrn 4 Mawrth gyda Gorymdaith flynyddol y Ddraig yn Nhyddewi.

Dywedodd Rheolwr Oriel y Parc, Jenn Jones: “Mae llawer o’r plant ysgol wedi bod yn gweithio’n galed gyda’n staff yn ystod yr wythnosau diwethaf er mwyn bywiogi eu dreigiau hyfryd ar gyfer y dathliad blynyddol hwn o ddiwylliant Cymreig.

“Gyda Chymru yn dathlu’r Flwyddyn Chwedlau yn 2017, nid oes amser gwell i fod ynghlwm â dathliadau Dygwyl Dewi wrth inni gofio am enedigaeth nawddsant ein gwlad yn y lle y cafodd ei eni.

“Peidiwch ag anghofio y bydd cyfle i weld craig Dydd Gŵyl Dewi wedi’i goleuo yng nghlos Oriel y Parc am hanner dydd ar ddydd Mercher 1 Mawrth, os bydd y tywydd yn caniatáu.”

Bydd Gorymdaith y Ddraig yn gadael Clos Oriel y Parc am 11am ac yn teithio i’r Stryd Fawr cyn mynd ymlaen o gwmpas Sgwâr y Groes a dychwelyd i Oriel y Parc.

Yn ogystal, mae amserlen lawn o weithgareddau a digwyddiadau Dygwyl Dewi yn digwydd yn Nhyddewi, ac o gwmpas Tyddewi, drwy gydol yr wythnos sy’n arwain at yr orymdaith ar 4 Mawrth. Ewch i www.stdavids.gov.uk/events er mwyn gweld y manylion llawn.

Gyhoeddi 28/02/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion