I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Golygfeydd panoramig o Lwybr Arfordir Sir Benfro o fewn cyrraedd ar eich cyfrifiadur

Mae modd i chi yn awr weld Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro ar eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu eich dyfais symudol, gan fod y llwybr cerdded byd-enwog wedi cael ei ychwanegu at Google Street View.

Rhoddodd Google fenthyg un o’i gamerâu Google Trekker, y gellir ei gario ar eich cefn, i Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystod y gwanwyn y llynedd, gan ei gwneud yn bosibl i ffilmio golygfeydd arfordirol godidog Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.


Alex Payne, un o Wardeiniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda’r Google Trekker ger Pont Werdd Cymru.

Roedd y gwaith yn gofyn am wneuthurwyr ffilmiau heini, gan fod y camera a’r offer yn pwyso 25kg, sef tua’r un fath â sach o datws. Yn ffodus, roedd dau o Wardeiniaid Awdurdod y Parc yn barod am yr her, gydag Alex Payne ac Ainsley Corp yn cyfnewid eu peiriannau torri gwair a’u strimwyr am y Trekker i ffilmio Llwybr yr Arfordir.

Dywedodd Anthony Richards, Rheolwr Mynediad a Hawliau Tramwy Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Un o’r prif heriau oedd dod o hyd i ddigon o ddiwrnodau sych, golau a heulog i ffilmio. Roedd yn rhaid i bawb ohonom fod yn hyblyg a mynd ati ar fyr rybudd, gan achub ar bob diwrnod braf i ffilmio. Yn y diwedd cymerodd y gwaith 28 o ddiwrnodau, rhwng mis Ebrill a mis Mehefin, ond mae’n werth yr ymdrech gan ei fod yn dangos y Parc Cenedlaethol ar ei orau un.

“Mae Llwybr yr Arfordir yn asgwrn cefn i ddwsinau o deithiau cerdded cylchol, sy’n cael eu hyrwyddo ar wefan y Parc Cenedlaethol; bydd yn caniatáu i bobl gael golwg ymlaen llaw ar y daith i weld a fydd yn addas ar eu cyfer o ran ei thirwedd a’i chlogwyni. Gallwch hefyd sgrolio i fwynhau’r golygfeydd o dirnodau eiconig, fel Pont Werdd Cymru, neu rai o’r rhannau mwy anghysbell a llai adnabyddus o’r arfordir.”

The Pembrokeshire Coast Path National Trail has been added to Google Street View.
 Mae Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro wedi cael ei ychwanegu at Google Street View © Google .

Mae’r ffilm ar-lein o Arfordir Penfro yn awr yn ymuno â thirweddau eiconig fel y Grand Canyon, a’r gobaith yw y bydd yn helpu i hyrwyddo Sir Benfro fel cyrchfan ar gyfer ymwelwyr o bob cwr o’r byd.

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn mesur 186 milltir, yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru a’r Llwybr Appalachian Rhyngwladol, ac yn cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda chyllid gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Am ragor o wybodaeth neu i weld Llwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro ar Google Street View, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/llwybrcenedlaethol.

Gyhoeddi 23/03/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion