I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cystadleuaeth chwedlau lleol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae ysgolion cynradd Sir Benfro yn cael eu gwahodd i greu darluniau yn seiliedig ar fythau a llên gwerin lleol fel rhan o gystadleuaeth Blwyddyn y Chwedlau sy'n cael ei chynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae'r Awdurdod wedi paratoi cyfres o ffilmiau byr a chlipiau sain sy'n adrodd hanesion chwedlonol gyda chysylltiadau â thirnodau lleol. Gofynnir i'r disgyblion ddefnyddio un o'r straeon hyn fel ysbrydoliaeth ar gyfer eu campweithiau bach eu hunain.

Pembrokeshire’s primary schools are being urged to enter the National Park Authority’s Year of Legends competition.
Mae ysgolion cynradd Sir Benfro yn cael eu hannog i roi cynnig ar gystadleuaeth Blwyddyn Chwedlau Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Dywedodd Swyddog Dehongli Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Rebecca Evans: "Mae'r gystadleuaeth yn cysylltu â nifer o wahanol elfennau o'r cwricwlwm, gan gynnwys cymhwysedd digidol, llythrennedd, celf, dysgu yn yr awyr agored, diwylliant a threftadaeth. Bydd y cynigion buddugol yn cael eu dangos ar wefan Awdurdod y Parc a'u harddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi.

"Gall ysgolion ddewis cyflwyno un cynnig neu gynigion dosbarth cyfan, neu hyd yn oed ofyn i'r disgyblion roi cynnig arni’n annibynnol. Bydd gwobrau i unigolion a dosbarthiadau, gan gynnwys tocynnau teulu i Gastell a Melin Heli Caeriw neu Bentref Oes Haearn Castell Henllys, a llyfr o chwedlau lleol ar gyfer dosbarth pob gwaith celf buddugol.”

Fel rhagor o ysbrydoliaeth, gall dosbarthiadau drefnu ymweliadau am ddim â safleoedd drwy gysylltu ag un o Geidwaid y Parc Cenedlaethol, neu ag un o atyniadau treftadaeth yr Awdurdod - Castell Caeriw neu Gastell Henllys.

Nodwch mai dim ond hyn a hyn o sesiynau sydd ar gael a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Gallai cymorth â thrafnidiaeth fod ar gael.

Dylai'r ceisiadau fod yn faint A3 ar y mwyaf, ar ei ochr, ac yn cynnwys enw, oedran ac ysgol y plentyn. Rhaid anfon ceisiadau i bencadlys Awdurdod y Parc ym Mharc Llanion erbyn dydd Gwener 27 Hydref.

Mae'r gyfres o ffilmiau a chlipiau sain byr yn rhan o brosiect sy'n bartneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir Penfro. Cafodd y prosiect ei gyllido gan Croeso Cymru ar gyfer Blwyddyn Chwedlau 2017.

Mae'r fideos a'r straeon sain ar gael yn www.arfordirpenfro.cymru/chwedlau.

Gyhoeddi 16/10/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion