I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dod o hyd i grwpiau cerdded lleol gyda chyfeiriadur newydd Sir Benfro

Nod y cyfeiriadur ar-lein newydd o grwpiau cerdded yw tynnu sylw mwy o bobl Sir Benfro at y cyfleoedd sydd ar gael ar garreg eu drws a helpu i wella eu hiechyd a’u lles.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi casglu manylion oddi wrth dros 30 o grwpiau, o leoliadau sy’n cynnwys Llandudoch a Chilgerran yn y gogledd i Ddinbych-y-pysgod a Llanteg yn y de, gyda llawer yn trefnu teithiau cerdded ym mhob cwr o’r sir a thu hwnt.

The Pembrokeshire Walking Groups Directory includes the details of more than 30 local groups to help people find the opportunities on their doorstep.
The Pembrokeshire Walking Groups Directory includes the details of more than 30 local groups to help people find the opportunities on their doorstep.​

Meddai Swyddog Polisi Iechyd a Thwristiaeth Awdurdod y Parc, Hannah Buck: “Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gartref i gannoedd o filltiroedd o lwybrau arfordirol a mewndirol, sy’n cynnig ffordd hawdd o fod yn egnïol yn yr awyr agored yn rhad ac am ddim.

“Nod Cyfeiriadur Grwpiau Cerdded Sir Benfro yw cysylltu pobl sydd eisiau mwynhau cerdded oherwydd ei fanteision cymdeithasol, a’i fanteision iechyd a lles, gyda grwpiau cerdded sy’n cael eu rhedeg yn eu hardal leol ac yn ei dro helpu’r grwpiau hyn i gael aelodau newydd.

“Mae’r cyfeiriadur yn rhan o’r cynllun aml-bartner Dewch i Gerdded Sir Benfro sydd â’r nod o gael mwy o bobl i gerdded er mwynhad ac fel rhan o’u harferion bob dydd. Mae hyfforddiant ar gael i sefydliadau i’w helpu i ddatblygu teithiau a chyfleoedd i gerdded i’w defnyddwyr gwasanaethau.

“Bob mis Mai mae Dewch i Gerdded Sir Benfro yn hyrwyddo nifer o deithiau cerdded ar draws y sir felly cadwch eich llygaid ar agor yn y gwanwyn am fwy o wybodaeth.”

Gall y rheini sy’n hoffi cynllunio eu teithiau cerdded eu hunain fanteisio ar Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro sy’n 186 milltir o hyd ac sy’n cael ei gynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ynghyd â 200 o lwybrau cerdded cylchol sydd ar gael i’w lawrlwytho oddi ar wefan yr Awdurdod.

Cafodd prosiect Cyfeiriadur Grwpiau Cerdded Sir Benfro ei ariannu drwy gyfrwng Rhaglen Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth Cymru.

Os hoffech inni ychwanegu manylion eich grŵp chi i’r cyfeiriadur, anfonwch enw eich grŵp, lle’r ydych wedi eich lleoli, a’r manylion cysylltu i hannahb@arfordirpenfro.org.uk.

I weld neu lawrlwytho’r cyfeiriadur rhad ac am ddim ewch i www.arfordirpenfro.cymru/cyfeiriadurcerdded.

Gyhoeddi 14/11/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion