I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Parcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol yn ennill Gwobr Cyflawniad Ieuenctid

Llwyddodd grŵp unigryw o bobl ifanc, a fu’n gwirfoddoli i helpu gyda gwarchod a gwella Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, i ennill y Wobr Ymrwymiad i’r Amgylchedd yng Ngwobrau Cyflawniad Ieuenctid Radio Pembrokeshire yn ddiweddar.

Grŵp o bobl ifanc 16-25 oed yw Parcmyn Ifanc y Parc Cenedlaethol sy’n gwirfoddoli am ddiwrnod neu benwythnos bob mis i gyflawni ystod eang o weithgareddau’n cynnwys tasgau ymarferol ac ymweld â mannau godidog ar draws y Parc Cenedlaethol.

Parcmyn Ifanc Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n dathlu ennill y Wobr Ymrwymiad i’r Amgylchedd yng Ngwobrau Cyflawniad Ieuenctid Radio Pembrokeshire yn ddiweddar.
Parcmyn Ifanc Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n dathlu ennill y Wobr Ymrwymiad i’r Amgylchedd yng Ngwobrau Cyflawniad Ieuenctid Radio Pembrokeshire yn ddiweddar.

Meddai Cydgysylltydd y Cynllun Parcmyn Ifanc, Tom Moses: “Mae’r Parcmyn Ifanc wedi chwarae rhan fawr mewn hyrwyddo gwirfoddoli mewn gwahanol ffyrdd ac yn ymgeisio am Wobrau John Muir sy’n cydnabod eu cyflawniad yn yr awyr agored – yn darganfod, ymchwilio, gwarchod a rhannu ein mannau gwyllt.

“Maen nhw wedi cyflawni amrywiol dasgau ymarferol ym mhob un o’r cynefinoedd yn y Parc Cenedlaethol a hefyd wedi gweithio mewn cymunedau lleol i godi ymwybyddiaeth o fanteision gwaith amgylcheddol ymhlith y bobl leol.

“Ni wn i am unrhyw grŵp arall o wirfoddolwyr amgylcheddol ifanc lle mae amrediad mor eang o bobl ifanc wedi dangos cymaint o ymroddiad a symbyliad, ac yn gyffredinol wedi aros gyda ni ers cyhyd.”

Mae’r cynllun wedi denu ystod o wirfoddolwyr ifanc ers ei lansio yn 2013 gyda llawer wedi eu recriwtio o fudiadau a fu’n rhan o’r prosiect Eich Parc gan Awdurdod y Parc.

Ar hyn o bryd mae’r grŵp yn cynnwys 14 o aelodau, dau ohonynt wedi mynychu ers y dechrau a phump arall wedi bod gyda’r cynllun am ddwy flynedd o leiaf.

Mae pobl yn mynychu am wahanol resymau – rhai i ennill sgiliau a phrofiadau newydd, eraill am y manteision cymdeithasol, ond y rhan fwyaf am eu bod yn teimlo'n angerddol am gefn gwlad ac am gael hwyl.

Mae’r cynllun yn helpu i oresgyn y rhwystrau i wirfoddoli a wynebir gan lawer o bobl ifanc, gan gynnwys trafnidiaeth, anableddau dysgu, anfanteision economaidd, diffyg cyfeiriad neu ddiffyg hyder a hunanwerth.

Mae’r Parcmyn Ifanc wedi chwarae rhan arbennig mewn prosiect hirdymor yn Portfield Gate ger Hwlffordd, gan helpu i wella bioamrywiaeth a mynediad i goetir oedd wedi’i esgeuluso.

Cynhelir diwrnodau blasu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn rheolaidd – am fwy o wybodaeth e-bostiwch Tom Moses tomm@arfordirpenfro.org.uk.

Gyhoeddi 22/12/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion