I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Ailagor llwybr troed cyhoeddus ar ôl mwy na 60 o flynyddoedd

Mae llwybr troed cyhoeddus sydd wedi bod ar gau ers 1957 bellach wedi cael ei adfer, diolch i waith a wnaed gan South Hook LNG fel rhan o gytundeb gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae'r gwaith o ailagor y llwybr yn un o ddau welliant i fynediad yng nghefn gwlad a oedd yn rhan o Gytundeb Adran 106 yn unol â'r gymeradwyaeth cynllunio ar gyfer y derfynfa nwy naturiol hylifol.

Mae llwybr wedi cael ei ailagor yn ne-orllewin Sir Benfro o ganlyniad i gytundeb rhwng South Hook LNG ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Mae llwybr wedi cael ei ailagor yn ne-orllewin Sir Benfro o ganlyniad i gytundeb rhwng South Hook LNG ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dywedodd Rheolwr Mynediad a Hawliau Tramwy yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, Anthony Richards: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi cael y cyfle i wneud y gwelliannau hyn i fynediad yng nghefn gwlad mewn partneriaeth agos â South Hook LNG.

“Yn ogystal ag adfer y llwybr troed hwn, roedd Cytundeb Adran 106 hefyd yn gofyn bod South Hook LNG yn dynodi rhan o Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Sir Benfro fel hawl tramwy gyhoeddus gofrestredig.

“Er ei bod yn bodoli ers nifer o flynyddoedd, nid oedd y rhan benodol hon o'r Llwybr Arfordir wedi'i phenodi'n flaenorol fel hawl tramwy gofrestredig. Cwblhawyd y broses hon yn 2016, gan sicrhau bod y llwybr yn dod yn rhan barhaol o'r Llwybr Cenedlaethol fydd yn cael ei gynnal a'i gadw gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, sy'n rheoli'r Llwybr Arfordir 186 o filltiroedd o hyd, gyda chymorth ariannol gan Cyfoeth Naturiol Cymru".

Mae'r llwybr troed sydd newydd ailagor yn mynd o'r gogledd i'r Derfynfa at yr is-ffordd i'r de o Herbrandston, gan gysylltu â'r llwybr troed cyhoeddus presennol ar hyd y ffin rhwng Clwb Golff Aberdaugleddau a'r tir a gaiff ei reoli gan South Hook LNG.

Dywedodd Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus South Hook LNG, Mariam Dalziel: “Rydyn ni'n falch bod y llwybr troed yn darparu llwybr cerdded poblogaidd ac rydym yn annog aelodau o'r gymuned i'w ddefnyddio'n ddiogel. Mae'r llwybr sydd newydd gael ei adfer wrth ffin y Derfynfa yn croesi'r brif ffordd fynediad i South Hook LNG, felly hoffem atgoffa aelodau o'r gymuned fod angen iddyn nhw a'u hanifeiliaid fod yn weladwy tra byddant yn yr ardal hon". 

Caewyd y llwybr pan ddaeth y Ddeddf Seneddol i rym yn 1957 i adeiladu Purfa Olew Esso ar y safle gynt. Bydd y llwybr yn dod yn rhan o'r rhwydwaith o fwy na 1,000km o hawliau tramwy cyhoeddus a gaiff eu cynnal a'u cadw gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol.

Gyhoeddi 10/01/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion