I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cwynion ynghylch aros dros nos ym maes parcio Bae Gorllewin Angle

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn awyddus i atgoffa pobl nad yw’n caniatáu i bobl gysgu dros nos yn ei feysydd parcio, yn dilyn nifer o gwynion yn ymwneud â’i faes marcio ym Mae Gorllewin Angle.

Mae’r Awdurdod yn rheoli tua 40 o feysydd parcio ac ardaloedd parcio yn Sir Benfro ond nid yw’n caniatáu i neb aros dros nos yn unrhyw un o’r lleoliadau hyn.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn atgoffa pobl nad yw’n caniatáu i bobl gysgu dros nos yn ei feysydd parcio yn dilyn cwynion am ei faes parcio ym Mae Gorllewin Angle.
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn atgoffa pobl nad yw’n caniatáu i bobl gysgu dros nos yn ei feysydd parcio yn dilyn cwynion am ei faes parcio ym Mae Gorllewin Angle.

Dywedodd llefarydd ar ran Awdurdod y Parc: “Mae’r gymuned leol wedi rhoi gwybod i ni ar sawl achlysur fod pobl yn aros dros nos mewn cartrefi symudol ym maes parcio Bae Gorllewin Angle, weithiau am hyd at wythnos.

“Does dim prinder cyfleusterau pwrpasol i’r bobl hynny sy’n awyddus i aros dros nos yn y Parc Cenedlaethol ac felly mae’r lleiafrif bach o garafanwyr a gyrwyr cartrefi symudol sy’n defnyddio ein meysydd parcio ni yn gwneud hynny o ddewis, ac nid o angenrheidrwydd.

“Mae’r rheini sy’n gwneud hynny o ddewis nid yn unig yn anwybyddu’r arwyddion sydd ar y safle ar hyn o bryd, maent fel pe baent yn poeni fawr ddim, os o gwbl, am ganlyniadau eu gweithredoedd ar yr economi twristiaeth leol, ar yr amgylchedd ac ar y mwyafrif helaeth o fodurwyr sy’n defnyddio ein meysydd parcio’n rhesymol ac yn gyfrifol”.

Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil Cyngor Sir Penfro bellach yn ymweld â’n maes parcio ym Mae Gorllewin Angle a bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn defnyddio'r maes parcio fel llety dros nos yn wynebu’r risg o gael Hysbysiad Tâl Cosb.

I gael gwybodaeth am lety yn Sir Benfro, ewch i wefan Visit Pembrokeshire: www.visitpembrokeshire.com/holiday-accommodation.

Gyhoeddi 11/05/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion