I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Hwyl hanner tymor yn y Parc Cenedlaethol

Paratowch ar gyfer profiad adfywiol i’r teulu cyfan ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro dros hanner tymor y Sulgwyn, sy’n dechrau ddydd Sadwrn 26 Mai.

Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnal digwyddiadau i’r teulu cyfan, i ddal eich dychymyg a’ch ysbrydoli i ddysgu mwy am dirlun bywyd gwyllt a hanes chwedlonol y Parc Cenedlaethol yn ystod Blwyddyn y Môr.

Ymysg y rhaglen lawn i’r ymylon o ddigwyddiadau, mae Diwrnod Hwyl y Gwenyn Mêl, castell rhyfeddol i'w archwilio a chyfle i gloddio a darganfod fel yr archeolegydd chwedlonol Indiana Jones.

Dywedodd Jenn Jones, Rheolwr Castell Henllys: “Mae eleni’n Flwyddyn y Môr yng Nghymru, felly rydyn ni’n eich gwahodd chi i ddod â’r teulu draw i ddysgu am yr hanes, y mythau a’r chwedlau sydd wedi creu tirlun a phobl Sir Benfro drwy gyfrwng y digwyddiadau diddorol a llawn hwyl yn ein holl atyniadau.

Castell Henllys Roman Day

Dewch i Bentref Oes Haearn Castell Henllys yr hanner tymor hwn i fod yn arwrol.

“P’un ai ydych chi am ddarganfod Sir Benfro drwy fynd am dro, creu rhywbeth unigryw neu ddysgu mwy am y gorffennol, mae rhywbeth at ddant pawb yma.”

Byddwch yn ganwriad Rhufeinig neu ryfelwr lliwgar gwyllt ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys ar y Diwrnod Rhufeinig, ar ddydd Mercher, 31 Mai, lle bydd gweithgareddau am 11am-1pm a 2pm-4pm. Mae cyfleoedd eraill i wisgo i fyny a dod â hanes yn fyw mewn diwrnodiau ar themâu Bywyd yn yr Oes Haearn, Brwydro a Gwledda a Morladron a Thywysogion.

Bydd Diwrnod Hwyl y Gwenyn Mêl ar ddydd Sadwrn Mai 26 yn cynnwys gweithgarwch gwenyn rhad ac am ddim gyda Just Bee a chwch arsylwi arbennig gyda’r Frenhines a thîm o wenyn, sy’n dwyn yr enw doniol Menywod ar Daith.

I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor a phrisiau, ewch i http://www.castellhenllys.com

Carew Castle Archery

Rhowch gynnig ar saethyddiaeth yn ystod y Campau Canoloesol yng Nghastell Caeriw dros yr hanner tymor.

Yng Nghastell a Melin Heli Caeriw gallwch anturio drwy’r Ddrysfa Ganoloesol bob dydd yn ystod yr hanner tymor. Neu o ddydd Sul 27 Mai i ddydd Mawrth, 28 Mai, ymunwch yn y Campau Canoloesol  ble bydd ymladd â chleddyfau a chyfle i Roi Cynnig ar Saethyddiaeth rhwng 11am a 4pm. Pris mynediad arferol a ffi fechan ar gyfer rhoi cynnig ar saethyddiaeth.

Paratowch ar gyfer y Frwydr ar ddydd Mercher, 31 Mai a dydd Gwener, 1 Mehefin yng Nghaeriw wrth i chi greu eich gwaywffon, tarian, helmed neu goron mewn gweithdy crefft cyn rhoi cynnig ar eich arfau newydd. Sesiynau galw heibio fydd y rhain rhwng 2.30pm a 4.30pm. Pris: £2.50 y plentyn, yn ogystal â’r pris mynediad arferol. Neu gallech gloddio fel archeolegydd go iawn drwy gymryd rhan yn Cloddio Campus, ar ddydd Mercher, 30 Mai, 11am-4pm. Mae’r digwyddiad yn costio £3 y plentyn, ar gyfer plant 5 oed a hŷn (argymhellir eich bod yn ffonio 01646 651782 i archebu lle), yn ogystal â phris mynediad arferol.

I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor a phrisiau, ewch i www.carewcastle.com.

Oriel y Parc art workshops

Byddwch yn Grefftus ger y Môr yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn ystod yr hanner tymor.

Yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, Byddwch yn Grefftus ger y Môr ar ddydd Mawrth, 29 Mai, 2pm-4pm. Cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creu collage a chrefftau phapur ar thema chwedlau’r Mabinogi (mae’n rhaid archebu lle - ffoniwch 01437 720392). £3 y plentyn (rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn).

Ddydd Llun Mai 28 rhowch gynnig ar weithdy paentio arbrofol gyda Kate Freeman, ac ar ddydd Iau 31 Mai bydd sesiynau dweud stori gyda Deb Winter.  Gallwch gyfuno hanes a bywyd gwyllt yn y sesiwn Ystlumod Ysblennydd o 8pm-10pm ddydd Mercher 30 Mai yn Llys yr Esgob Tyddewi, gerllaw.

Tra byddwch chi yn Oriel y Parc, beth am alw i weld yr arddangosfeydd rhad ac am ddim gan gynnwys arddangosfa’r brif Oriel, sef William Stott o Oldham, Le Passeur (Y Fferïwr): Myfyrdodau ar Dirwedd, yn cynnwys gweithiau ar fenthyg o’r Tate ochr yn ochr â phaentiadau o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

I gael manylion llawn, gan gynnwys oriau agor a phrisiau, ewch i www.orielyparc.co.uk.

Er mwyn eich helpu i ddarganfod Arfordir Penfro drwy fynd am dro, gallwch chwilota drwy dros 200 o lwybrau sydd wedi’u mapio ar wefan yr Awdurdod. Gallwch ganfod llwybr addas i chi drwy ymweld â www.arfordirpenfro.cymru/cerdded.

I weld manylion llawn yr holl weithgareddau a digwyddiadau a gynhelir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystod Blwyddyn y Môr ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

 

 

 

 

 

 

Gyhoeddi 21/05/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion